fredag 28 oktober 2011

Livstycket lär kvinnor läsa

Idag fick jag förmånen att göra ett studiebesök hos Föreningen Livstycket, som i Tensta arbetar med att lära analfabeter läsa och skrivs. Verksamhetschef Birgitta Notlöf tog sig tiden att berätta för mig om arbetet.

Kvinnorna som deltar i Livstyckets verksamhet står mycket långt från arbetsmarknaden och får tack vare den nivåanpassade undervisningen möjlighet att utifrån ljudet som grund lära sig läsa med hjälp av den sk Vitting-metoden. Tillsammans har de sexton deltagarna skrivit en läsebok. Med boken for kvinnogruppen till Bokmässan i Göteborg.

Livstycket har också haft utställningar av sina alster, bland annat på Nordiska Muséet. För närvarande arbetar man med tema Stockholm, som kommer att resultera i en utställning på Stockholms Stadsmuseum.

Det var intressant att höra om arbetet och hur amatörer och professionalism möts kring design samt hur pedagogerna arbetar med alfabetiseringsprocessen. Tyvärr vet vi att det saknas forskning i området. Att lära sig ett andraspråk som vuxen tar längre tid än när man är barn. Om man dessutom kan varken skriva eller läsa på modersmålet måste man först knäcka koden. Livstycket menar att läsförmågan är en mänsklig rättighet för alla i Sverige. Tyvärr har inte dessa kvinnor lärt sig det i sfi-undervisningen, men får nu möjligheten. Intressant vore att se någon form av oberoende utvärdering av verksamheten.

Etiketter: , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter