onsdag 16 november 2011

Budgetfullmäktige - anförande förskola

Budgetfullmäktige pågår i Stadshuset. Per Ankersjö briljerade i gruppledardebatten med det gröna innehållet och sin rappa, humoristiska förmåga i talarstolen. Jag har ansvarat för områdena förskola och skola. Här följer mitt anförande på området förskola:

"En dag satt min son och bröt sönder en pinne och la de lika långa bitarna bredvid varandra två och två på golvet. -Vad göör du?frågade jag. -Leker matematik, svarade han.

En annan gång vid hämtning på förskolan - som lärt honom att leka matematik - möttes min make av ett gäng barn iklädda mantlar. De lekte Harry Potter på gården. På vilan läser de "Mio min Mio" och samtalar sedan om boken. Förskolebarnen får göra teaterbesök och vattenexperiment, baka och sy. Pedagogerna dokumenterar utflykter och aktiviteter.

Centerpartiet vill att alla föräldrar i Stockholm ska känna sig trygga med att deras barn får god omsorg och är nöjda med utveckling och lärande. Pedagogernas utgångspunkt ska vara varje barns förmåga och lust och vilja att lära. Stockholms duktiga förskolepedagoger ska ta tillvara barnens erfarenheter av att vara tillsammans på, att samtala, att berätta, att läsa böcker. Och föräldrar till flerspråkiga ska veta att deras barn möts av pedagoger som har kompetens om språkutveckling och möts av ett interkulturellt förhållningssätt.

Den fysiska miljön på förskolorna ska väcka nyfikenhet, inspirera och utmana barn till utforskande och upptäckande. Miljön ska ge möjlighet till en aktiv utevistelse med fysisk rörelse. Det positiva sambandet mellan kost, rörelse och hälsa grundläggs ju redan i förskoleåldern. Där behöver alla stadsdelsnämnder ta till sig budskapet om att alla barn har rätt till god, varierad och näringsriktig mat i förskolan.

Förskolan är ju starten på det livslånga lärandet. Sedan tar skolan över med förskoleklass. Viktigt är att ta tillvara de år som barnet har gått i förskolan. Därför ska det nu utarbetas skriftliga riktlinjer för rutiner vid övergången för barn i behov av särskilt stöd.

Barnomsorgsgarantin uppfylls i Stockholm. Detta tack vare de fristående alternativen. Därför är det viktigt att utveckla ytterligare samverkan med fristående förskolor."

Etiketter: , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter