torsdag 17 november 2011

Budgetfullmäktige - anförande arbetsmarknad och företagande

Idag är det dags för andra dagens budgetdebatt i Stockholms stadsfullmäktige. Dagen inleds med fokus på arbetsmarknad, företagande och integration. Ulla Hamilton inledde med ett kraftfullt tal om nyföretagande och arbetsmarknad. Karin Wanngård, som liksom jag är vald till Arbetsmarknadsberedningen i KSL, Kommunförbundet Stockholms Län, tog debatten från socialdemokraternas sida. Både hon och Karin Rågsjö (V) har dock varit osynliga på de två möten den nystartade beredningen hittills har haft. Det kanske speglar stadshuset oppositionspartiers verkliga engagemang i arbetsmarknadsfrågan?

Här följer mitt inledningsanförande:Fet
"För några år sedan pratade jag med en femtonårig kille som sa:
- När människor behandlar en som om man inte kan något och tycker synd om en så blir man passiv och hjälplös, men när människor tror på en och att man kan ta ansvar, då växer du och tar ansvar.

Självförsörjning är ett av de viktigaste politiska målen för Alliansen. När människan kan försörja sig själv och sin familj känner hon trygghet, samhörighet och egenmakt i vardagen. De människor som står utanför arbetsmarknaden ska ges bästa förutsättningar att komma tillbaka till arbete så fort som möjligt.

Studie- och yrkesvägledningen spelar här en viktig roll för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden. När det gäller de nyanlända är sfx - yrkesinriktad svenskundervisning för invandrare - en bra väg för den som kommer med en yrkesutbildning och snabbt vill lära sig svenska. I övrigt är sfi invidivanpassad, men avhoppen måste bli färre. Språkkunskaper är grunden för att känna samhörighet och inkludering.

Studie- och yrkesvägledningen är också betydelsefull för de 16-19-åringar som har hoppat av skolan. Praktikplatser och sommarjobb är viktiga insatser för att ge meriter och erfarenhet. Men Jobbtorget i sig kan aldrig vara slutmålet. Ett riktigt jobb måste vara slutmålet för självförsörjningsplanen.

Centerpartiets analys är att det måste till fler jobb. Dessa skapas inte av staden i sig, som vänsterflanken anser, utan av människor av kött och blod som har goda affärsidéer, i vilka de satsar tid, engagemang, kompetens, kapital. 2010 startade 12 697 företag i Stockholms stad. Det är rekord! 12 697 människor av kött och blod valde att starta ett företag för att ge sig och kanske andra jobb.

Här spelar Nyföretagarcentrum med sin rådgivning en stor roll. Ju fler personer som väljer att starta och driva företag, desto större chans är ju att dessa säger upp sig från en arbetsplats och på så sätt ger chans till arbete för en annan person. Stadens företagslotsar är viktiga för att främja enkelhet och att företagaren lägger så lite tid som möjligt på administration. Tid som kan användas till försäljning, produktion, kvalitetsutveckling eller rekrytering.

Jag vill också poängtera att en hög takt i bostadsbyggandet, en välfungerande infrastruktur och låg skattesats är viktiga för företagarna.

Nyckeln till jobb i framtiden är att varje femtonåring har goda kunskaper, känner tron på sig själv, har förmågan att ta ansvar och nyfikenheten på att växa - har egenmakt."

Debatten handlade om sfi, Jobbtorgen och ungdomsarbetslöshet. Oppositionspartierna bidrog främst med falska siffror, som Hamilton slog hål på. Ungdomsarbetslösheten har minskat. Jag poängterade det avtal som skrivits mellan SKL och arbetstagarorganisationerna: Ungdomsavtal med praktik 1-3 månader och därefter visstidsanställning under sex månader. Men det är en sista utväg, när det absolut inte är möjligt att skapa eller hitta ett riktigt jobb.

Etiketter: , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter