torsdag 1 december 2011

Eks prioriteringar inför Durban

Miljöminister Lena Ek skriver idag på DN debatt inför klimattoppmötet i Durban om Sveriges prioriteringar i förhandlingarna.

Ek kommer att driva frågan om ett rättsligt bindande avtal mot utsläppsminskningar som omfattar alla länder. En övergång behövs, i form av en andra åtagandeperiod av Kyotoprotokollet. Hon vill också "att Durban-mötet ska lägga fast ett förverkligande av en färdplan som omfattar alla stora ekonomier, som tydligt definierar ett slutdatum för när ett ramverk ska antas och en process för hur stegvisa framsteg ska kunna nås". Ek ser att inrapportering av utsläpp och verifiering av desamma bör förbättras för att på sikt kunna sätta ett globalt pris på koldioxid.

Det är viktigt att Ek gör prioriteringarna tydliga för gemene man, som uppföljning av det genuina, folkliga engagemang som visades inför Köpenhamn för två år sedan. Varefter förväntningarna grusades. Allt som kan återupprätta förtroendet för FN-förhandlingarna är säkerligen av vikt inför mötet. Av betydelse för klimatet är att den färdplan Ek nämner går i lås.

Etiketter: , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter