söndag 18 december 2011

Verksamhetsplan 2012 för Bromma stadsdelsnämnd

I torsdags var det sista mötet för året med Bromma stadsdelsnämnd. Verksamhetsplanen för 2012 antogs. Några förändringar jämfört med i år är följande:

ÄLDREOMSORGEN
 • Tranbergs servicehus ska göras om till trygghetsboende då vi har en dom från Arbetsmiljöverket på oss om får trångt utrymme mellan toaletter och vägg.
 • Fritidsverksamheten för de äldre ska utökas med bättre öppettider i Mary´s café, Mälarbacken.
 • Demensvården fortsätter att utvecklas.
 • Varje äldre brukare ska intervjuas för att vi ska få reda på förbättringsområden och hur resultatet upplevs.
 • Köp av 25 % tjänst MAR, medicinskt ansvarig för rehabilitering görs.

FÖRSKOLAN

 • Fler VFU-studerande tas emot.
 • I och med månadsvis utbetalning måste fler barn skrivas in i januari-februari samt augusti.
 • Nöjdhetsmålen ligger på 80 %.
 • Rekryteringen av utbildade förskollärare fortsätter.
 • Projektinriktat arbete där barnen delas in i smågrupper utvecklas.
 • Föräldraaktiv inskolning praktiseras vidare.
 • Ännu en förskola - Temmelburken 2 - kommer att byggas i Mariehäll/Annedal.

KULTUR & FRITID

 • Besöksstatistik ska tas fram.
 • En utredning ska ske om Alviks fritidsgård kan flyttas till Traneberg.
 • Fler ledarledda aktiviteter ska genomföras efter slutsatser av fokusgrupper med ungdomar.
 • Ett förslag om att instifta ett ungdomsråd ska tas fram.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

 • Enheten utökas med 1,5 tjänst.

ARBETE MED PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

 • Utvecklingsarbete att fuktionsnedsatta kommer ut i eget arbete.

EKONOMISKT BISTÅND

 • Arbetet med motiverande samtal (MI) fortsätter.

SOCIALPSYKIATRI

 • Arbetet med resultatbaserad styrning vidareutvecklas.
 • Diskussioner om mål för insatserna följs upp om de leder till förväntat resultat.

STADSMILJÖ

 • Trygghetsvandringar kommer att arrangeras även 2012.
 • Ett nytt stadsmiljöavtal kommer att upphandlas.
 • Ny lekutrustning vid lekplatser i Nockeby och Ålsten.

Dessutom skrev vi från Alliansens sida följande om miljöarbetet i ett särskilt uttalande:

"Miljövänlighet skapas i vardagen av brukare och anställda. En viktig del i stadens klimatarbete är insamling av matavfall, där kommunfullmäktige har satt upp ett mål om 35 %, genomförandet skall utredas under första kvartalet. Allians för Stockholms ambitiösa miljöprogram för 2012-2015 ska i varje område brytas ned på nämndnivå, även för Brommas del. Vidare kommer under 2012 viktbaserad avfallstaxa att införas. Detta innebär att medborgarna i större utsträckning kommer vilja nyttja Brommas återvinningsstationer och återvinningscentral."

Etiketter: , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter