fredag 17 februari 2012

Återvinningskonferens i Bromma

Igår kväll var det dags för den återvinningskonferens som Centerpartiets Brommanätverk har planerat och arrangerat för en tid. Det var roligt att sjutton brommabor och sexton centermedlemmar anslöt för att diskutera källsortering och sophantering. Avfallsfrågorna är en viktig vardagsfråga som engagerar. Deltagarna bidrog med flera förslag som jag ska framföra dels till mina allianskollegor i stadsdelsnämnden, dels följa upp gentemot FTI AB.

Stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö förmedlade sin vision om 35 % insamling av matavfall. Nils Lundkvist, Trafikkontoret, förklarade hur avfallshanteringen går till idag, samt vad som reglerar den. Lars H Larson från FTI AB fick ta emot synpunkter kring de arton återvinningsstationerna som ska täcka 65 000 brommabors behov av återvinning. (Det stämmer inte riktigt då ju nybyggda fastigheter har fastighetsnära insamling, samt att vissa hyresvärdar har fint utvecklad insamling.) Sören Gestlöf och Ulf Jansson, från Centerpartiet i Södertälje respektive Västerås, berättade levande om hur insamlingen och avfallshanteringen går till i deras respektive kommuner, samt vilka olika system som har testats för insamling av matavfall och rötningen av det. Jag har skrivit en rapport till Stockholmscenterns distriktsstyrelse om arrangemanget och dess slutsatser. Här är några av förslagen som dykit upp under miljövandringen och kvällen:
  • Fler containrar för plastförpackningar.
  • Att det går att återvinna förpackningar direkt i anslutning till mataffären. Att förpackningarna komprimeras när man lägger dem i insamlingsapparaten.
  • Att statsmakten tar initiativ till pantsystem för glödlampor och lågenergilampor.
  • Att FTI AB utvecklar servicen kring återvinningsstationerna dvs med information, möjlighet att sms:a felanmälan, tydligt registreringsnummer av stationen, positiv återkoppling till den som engagerar sig i att felanmäla.
  • Att staden ser över belysningen vid återvinningsstationerna så att det är tryggt och trevligt, samt svårt att ställa dit fel avfall.
  • Att en återvinningsstation ställs upp i Nockeby. Att man finner samverkansformer med ev lokal entreprenör som kan felanmäla och hålla lite koll på hur stationen sköts.
  • Fem nya platser för återvinningsstationer runt Brommaplan föreslås till FTI AB.
Det ska vara lätt och lönsamt, tryggt och trevligt att återvinna! Mikael Persson bloggar här.

Etiketter: , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter