fredag 24 februari 2012

Studiebesök på Rödabergsskolans fritidshem

Igår fick jag möjlighet att göra ett studiebesök på Rödabergsskolans fritidshem. Tre engagerade och kunniga fritidspedagoger hade möjlighet att diskutera fritidshemmens villkor och möjligheter med mig. Detta var ett led i Lärarförbundets kampanj att stärka statusen för fritidspedagoger, samt att lyfta frågan om lärarlegitimation för fritidspedagoger.

Fritidshemmen är viktiga för stockholmarnas möjlighet att arbeta hela dagar, men också en del i den viktiga skolverksamheten för barn i F-3. Fritidspedagogerna tar emot barnen på morgonen och föräldrarna hämtar dem oftast i fritidshemmet. Att miljön känns trygg och stimulerande är viktig för föräldrarna. Att verksamheten är meningsfull och välplanerad är en förutsättning för att vi ska nå kvalitet i skolan som helhet, menar jag. Därför behöver givetvis fritidspedagogerna vara behöriga. Med behörig personal kan skolans verksamhet mötas upp och förstärkas. Ett intressant samtal kring hur vi mäter kvalitet i fritidshemsverksamhet fördes med skolledarna, där jag tar med mig flera tankar i mitt vidare arbete.

I budgeten nämns betydelsen av fritidshemmens integrering i skolverksamheten, samt att fritidshemmen och dess personal är en viktig del i stadens skolor, samt att fritidshemmen ska erbjuda hjälp med läxläsning för den som behöver.

Jag lyfte upp också upp fritidsverksamheten i mitt budgetanförande i november: "Jag skulle också vilja lyfta fram den pedagogiska potential som finns i skolbarnomsorgen och fritidshemmen. Tänk er läxhjälp, läsning och annan pedagogisk verksamhet som ger ett mervärde och kan frigöra tid för familjerna."

Igår fick jag dock en lite annan bild av fritidshemmens roll. Det finns en stor språkutvecklande möjlighet i mellanmålet och samlingarna, men pedagogerna poängterade också betydelsen av innerstadsbarnens behov av spontan utomhuslek, möjligheten att arrangera teaterprojekt under sportlovet, samt att fånga upp intressen och frågor kring skolprojekt om tex rymden. Det var också intressant att se styrda metoder för hur olika barn fick testa att bestämma lekar eller innehåll i fredagsmys. Jag tar med mig detta värdefulla studiebesök i mitt vidare arbete i Utbildningsnämnden.

Etiketter: , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter