lördag 10 mars 2012

Invigning av boenheten i Bromma

Igår deltog jag i en invigning av den sk boenheten - resurs för vuxna - i Bromma. Eftersom stadsdelen har en beställar-utförar-organisation har man omorganiserat lite så att dessa socialsekreterare och boendelotsar sitter i lokaler i Tunnlandsvägen och får uppdrag av biståndshandläggarna i Alvik. Jag hade egentligen inga förväntningar eller föreställningar överhuvudtaget då jag kom dit, men gick därifrån med avsevärt mycket mer kunskap om verksamheten tack vare tillmötesgående personal.

Verksamheten berör vuxna inom socialpsykiatri, hemlöshet och missbruk, men man arbetar även uppsökande tex för att förebygga vräkningar och med personer som har varit våldsutsatt i hemmet. Evidens visar att insatser som sker nära hemmiljön är mer verkningsfulla än om brukaren åker bort för en insats någon annanstans i landet. Teamet genomför boendekurser och grupper med motiverande samtal, samt en grupp som står långt från arbetsmarknaden som träffats och fått viss typ av stöd och coachning.

Teamet hjälper till med jour-, tränings- och försökslägenheter. En jourlägenhet förmedlas akut tex vid vräkning eller våld i hemmet. Träningslägenheterna är till för en person som har haft svårt att klara ett eget boende tex genom svårigheter att betala hyra eller att planera inköp mm. När en person är redo att börja betala hyra och sköta sitt eget boende kan han/hon få ett kontrakt i en försökslägenhet. Boendelotsarna sköter då både stödfunktionen och själva tillsynen av hur det går för brukaren. Målet är givetvis att klara det egna boendet och att kunna följa hyresavtalet med betalningar osv.

Det var givetvis lärorikt att höra mer om stadsdelens verksamhet. Samtidigt träffade jag andra anställda från andra enheter i stadsdelen som generöst bidrog med tankar och erfarenheter från sina verksamheter. Jag ställde också en del frågor utifrån vilka resultat man uppnår och det ska bli intressant att följa boenhetens verksamhet och resultat i kommande verksamhetsberättelser. Jag fick med mig en hel del tankar som jag kan använda i mitt politiska arbete, såväl centralt som i Bromma.

Etiketter: , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter