söndag 1 april 2012

Sluta övervaka våra barn med kamera i onödan

Tobias Gillberg och jag skriver idag på SVT debatt om kameraövervakningen i Stockholm: Sluta övervaka våra barn med kamera i onödan

Vi skriver att dagens unga har varit kameraövervakade hela livet och att vi vet alltför lite om effekterna av övervakningen. Det saknas också ett helhetsperspektiv vad gäller kameraövervakning, som vi upplever ökar. Vi befarar att gränserna för vad som ska övervakas hela tiden tänjs. Vi uppmanar våra centerkollegor att ställa frågor i sina nämnder om i vilken utsträckning övervakning sker just där och utifrån vilka behov.

I Utbildningsnämnden har kameraövervakning varit aktuell i och med Datainspektionens nedslag på två skolor; Bromma Gymnasium och Ross Tensta. Vi överklagar upp i högsta instans för att få rättspraxis. Samtidigt har rektor för Bromma Gymnasium mycket föredömligt tagit ned kamerorna då man arbetat medvetet med trygghetsarbete. Det är okej att sätta upp kameror inomhus utan tillstånd, ända tills Datainspektionen gör nedslag. Utomhus måste man ha tillstånd av länsstyrelsen. Det viktiga är att diskutera vilka behov varje kamera uppfyller och att behoven utvärderas årligen, samt att de övervakade informeras om behov, titt-behörighet och övervakningens syfte. Det måste till mer forskning om kameraövervakning, menar vi också.

Etiketter: , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter