tisdag 5 juni 2012

Separera cyklister och fotgängare på Drottningsholmvägen

I dagens Mitti Bromma intervjuas jag på sida 5 i en notis vad gäller den cykelplan som Trafiknämnden har ute på remiss.

Bromma stadsdelsnämnd beslutade ju om sitt remissvar på det senaste nämndsmötet. Alliansen lade ett gemensamt särskilt uttalande som underströk vikten av underhåll alla årstider, men också en breddning av cykelbanan då det finns en stor potential i att öka cyklismen i Bromma.

Ett av mina bidrag till skrivningarna var ett förslag om att ena sidan av Bergslagsvägen-Drottningholmsvägen används för cyklisterna och att den andra sidan där trottoar finns används för fotgängare. På så sätt blir cykelbanan dubbelt så bred och trygghet ökas för fotgängarna, som slipper känna sig stressade av cyklisternas höga tempo. Här finns vårt särskilda uttalande att läsa:

"Alliansen välkomnar förslag till cykelplan. För de boende i Bromma är det av stor betydelse att kapacitetshöjningarna samt underhålls- och säkerhetsåtgärderna snarast genomförs då vi inför kommande restaurering av gröna tunnelbanelinjen ser dels ett behov av att kunna ta sig fram på ett enkelt sätt, dels en potential att öka cyklismen då det är miljövänligt och hälsosamt. Vi ser att ersättningsbussar till tunnelbanan kan skapa en större trafikinfarkt än den befintliga och att människor då väljer att istället ta cykeln in till staden, vilket givetvis är önskvärt. Då måste staden stå redo med en god infrastruktur för cykling.

Vi ser för tillfället en underdimensionering av cykelbanorna där flanörcyklister ska samsas med snabbcyklister som på fortaste sätt vill ta sig från punkt A till punkt B. Breddning av cykelbanorna är en lösning, samtidigt som markeringar och skyltning måste vara tydliga för såväl fotgängare som cyklister. En hastighetsbegränsning för cyklister kan övervägas på vissa sträckor. En separering av fotgängare och cyklister kan ske tex på sträckan Ängbyplan-Alvik där alla fotgängare kan hänvisas till Riksby-Lillsjö-sidan av Drottningholmsvägen, medan hela cykelbanan på Norra Ängby-Brommaplans-Stora Mossen-sidan enbart kunde avsättas för cyklister.

Planeringen av cykelbanorna är viktig av både säkerhets- och bekvämlighetsskäl. Att cykelbanor består av diverse brunnar hindrar cyklister från en smidig färd, tex Abrahamsberg-Stora Mossen samt Alvik-Tranebergsbron. Väghinder eller avsmalnade infarter till cykelbanor stoppar också upp cykelfärden och blir därmed brister i säkerheten, tex Drottningholmsvägen-Riksbyvägen. För att underlätta cyklingen bör vissa refuger och trottoarkanter fasas av så att svängar blir enklare att göra och inte stoppar upp cyklister som kommer bakifrån. Ett exempel på detta är vid trafikljuset i korsningen Abrahamsbergsvägen-Drottningholmsvägen, där det även saknas cykeltrafikljus med tillhörande knapp att trycka på.

Underhållet av cykelbanorna är av stor betydelse för säkerheten för cyklister. Det gäller snöröjning, sopning av grus, igenfyllning av hål och gropar, men även bortstädning av kastanjer som höstetid är fallet på Drottningholmsvägen vid reningsverket.

Att förbättra villkoren för cyklister är att också identifiera farliga korsningar och försöka lösa dem. Ett exempel är utfarten till Drottningholmsvägen från Statoil där bilar måste stå mitt i cykelbanan för att ta sig ut från macken.

När cyklingen ska öka i Stockholm krävs av cyklister och fotgängare en större medvetenhet om och följande av trafikregler. När ansvaret och hänsynen tas till varandra och till trafikreglerna kan trafiken rulla effektivt."
Cykelfrämjandet, Svensk Cykling och Per Ankersjö driver cykelfrågorna intensivt och med stort engagemang. Centerpartiet fick igenom cykelmiljarden i budgeten för 2012. Läs gärna Pers månadsgamla artikel i DN: Sluta se cyklisterna som trafikens svarta får

Etiketter: , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter