onsdag 20 februari 2013

Källsortering bör göras i hemmet


I veckans Mitti Bromma belyses det faktum att det saknas mark för återvinningsstationer. FTI AB anger att man försöker hitta platser för fler containrar.

Det är väldigt roligt att Mitti ringde till mig för att fråga vad jag i egenskap av centerpartist tycker i frågan. Följande står att läsa: "Brommacentern, som varit mycket aktiva i debatten, tycker också att fler containrar är den bästa lösningen på kort sikt.
- Men i framtiden tycker jag att man ska göra den här sorteringen hemma i olika kärl, som sedan sophämtarna källsorterar vidare, säger Helene Törnqvist (C).
   Enligt henne finns det många Brommabor som vill ha fler containrar och därför har Centern förslagit flera platser där nya tidnings-, glas- och plastinsamlingar kan stå."

På kartan ser vi de platser för möjliga nya återvinningsstationer utmärkta: Nockeby torg, bredvid biogastankstället och snett under tunnelbanebron.

Den 11 mars kl 18-21 arrangerar vi en återvinningskonferens dit brommabor, media och centerpartister är välkomna. Miljöminister Lena Ek kommer, men också FTI AB, Trafikkontoret och Envac som jobbar med optisk insamling av fraktioner.
Stockholmscentern rapporterar också om artikeln.

Etiketter: , , , , , ,

2 Comments:

Blogger Jocke said...

Hej!
Läste ditt blogginlägg angående kärlsortering och brist på mark.
Sverige som land var på toppen vad avser kärlsortering i början av 2000 talet. Nu håller vi på att hamna på botten i stället då grannländerna har tittat på tekniken som ratas på den svenska marknaden. Danmarks regering har via lagförändring under 2011 gjort det möjligt för kommunerna att insamla förpackningar och tidningar i hemmen. Regeringen tittade på förslaget från Toender kommune om att få blanda vissa fraktioner för senare separering. Förslaget var en dubbel genbrugbeholder där allt tillverkat av papperfiber alltså tidningar, kartonger och wellpapp skulle läggas i ett fack. Glas, plast samt plastförpackningarna skulle läggas i det andra facket. Denna typ av lösning kallas internationellt för Dual Stream Recycling och är ett av världens framgångsrikaste återvinningssystem. Idag 2013 sorterar många danska hushåll sitt återvinningsavfall via ett tvåfackskärl i hemmen vilket har lett till att restavfallet minskat med 60-70 % bara på första året. Systemet med tvåfacksinsamling använd även i sopsugsanläggningar. Sorteringsanläggningar för tvåfacksystemen kan i dag byggas helt maskinella med 100 % renhet på materialet från anläggningen. Detta är möjligt sedan NIR tekniken utvecklades. Norge har sedan många år kärlsorterat sitt återvinningsavfall i hemmen. Oslo kommun har haft hämtning av allt avfall via tre kärl i alla fastigheter sen 2002. Glas och metall läggs i kärl 1, Papper, kartong och wellpapp läggs i kärl 2 samt restavfall, matavfall och plast i olikfärgade påsar för optisk sortering i kärl 3. Nu 2013 har alla Oslos invånare full kärlsortering i alla fastigheter och villor via sina tre kärl. För att lösa källsorteringen behövs nya system även i Sverige. Annars kan vi se oss som sist i Europa inom en snar framtid! Fyrfackssystemet med två fyrfackskärl är ett bra system för villor i små kommuner Sverige. Men det systemet löser inte bekymren i flerfamiljsfastigheterna. Alla skall ha samma system i en kommun annars kollapsar systemen så fort någon flyttar. Satsa på ett Dual Stream System så löser ni bekymren både i villor och flerfamiljsfastigheterna. Ge villor/radhus två stycken tvåfackskärl på 240 liter. Kärl 1 används för matavfall i fack 1 och restavfall i fack 2. Kärl 2 används för papper, kartonger i fack 1 och glas, plast samt metall i fack 2. En tvåfacksbil per vecka där Kärl 1 töms jämn vecka samt kärl 2 töms ojämn vecka. Tvåfacksystemet funkar lika bra i flerfamiljsfastigheterna via fyra separata kärl. Då minskas utsläppen av växthusgaser samt allt återvinningsmaterial kommer till nytta igen. Matrester från samtliga hushåll kan rötas för att ge insamlingsfördonen och bussar bränsle. Med vänlig hälsning Joakim!

lördag 27 april 2013 13:00:00 CEST  
Blogger Helen Törnqvist said...

Hej! Mitt svar är sent, men jag är väldigt tacksam över din fylliga och givande kommentar, som det finns anledning att återkomma till här på bloggen. Jag hoppas det är okej att lyfta innehållet till ett nytt inlägg. Jag kämpar ju för sk "hemhämtning" av förpackningar. Det rimmar väl med din redogörelse. Självklart ska Sverige ligga i framkant när det gäller källsortering. Vänliga hälsningar, Helen.

tisdag 4 juni 2013 17:21:00 CEST  

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter