söndag 10 mars 2013

Stockholmscentern går framåt

Igår var det stämma för Stockholmscentern. Först ägde alla valärenden rum, varefter det var dags för de politiska diskussionerna.

Jag fick förtroendet att leda kommittén som behandlade motioner om skatter och företagande. Diskussionerna rörde sig kring vikten av att synliggöra skatterna, att Centerpartiet ska driva på vad gäller en skatteutredning som gör skatterna mer överskådliga och systemet enklare. Jag drev på i frågan om att Centerpartiet ska arbeta för faktiska skatteinbetalningar i ett digitalt system, något som jag skrivit på Newsmill om. I ett sådant system, där anställda och företagare ställs som likvärdiga, måste det också lätt kunna räknas ut om du har rätt till ett barnbidrag, som borde behovsanpassas, vilket var en motion som stämman biföll.

Samtliga mina tre motioner bifölls. Stockholmscentern vill alltså att pollenprognoserna finansieras långsiktigt och nationellt, att vi ska peka ut ytor att bebygga, samt områden att göra till naturreservat. I detta arbete ska förslaget om att göra just Ålstensskogen till naturreservat beaktas. Jag reserverade mig till förmån för att göra Ålstensskogen till naturreservat. Dessutom ska vi förorda hemhämtning av förpackningar, ett pantsystem vad gäller elavfall och energiglödlampor, samt verka för att kvicksilver inte behövs i glödlampor. Detta är givetvis förslag som jag framför på måndagens återvinningskonferens.

Värt att nämna är den stämmoskola som arrangerades av distriktsstyrelsen och engagerade Elisabeth Svensson. Betyget för denna var väldigt gott, med tanke på att många ombud stod för första gången i talarstolen. Dessutom fick Evy Kjellberg distriktets guldnål för långvarigt engagerat arbete, bland annat för sin strävan i att Älvsjöskogen ska bli naturreservat. Kjellberg är en målmedveten kommunpolitiker som är en förebild i att vara självständig utan informella allianser, alltid kämpande för den politiska frågan och framför allt arbeta påläst och med goda argument.

Etiketter: , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter