måndag 10 mars 2014

Sverige halkar efter i smidigt företagande

Världsbanken har gjort en analys av Sveriges företagarklimat och de regler som omgärdar företagande. En artikel finns i SvD och en i Dagens Industri. En tredje i DN.  Man har funnit att mycket går att förenkla, vilket har skett i andra länder. I jämförelsen med andra länder ser man att sexton dagar att starta upp ett företag är förhållandevis länge i dagar mätt. På Nya Zeeland tar det, enligt ett referat av rapporten, en halv dag att starta ett företag.

Det är ju självklart att Sveriges rigida arbetsmarknadsregler är ett hinder för företagare att hitta rätt kompetens. Dessutom är de höga skatterna inget som direkt lockar företagande, kan man tänka.

I egenskap av företagare ser jag många saker som kan förenklas och förbättras för att underlätta företagande. Två är:
  • Faktiska skatteinbetalningar istället för preliminära
  • Låt företag göra arbetsgivardeklarationer de månader någon har anställts
Vi skulle komma långt med att göra de faktiska skattebetalningarna till preliminära. Då skulle bland annat Skatteverkets jobb att ge ett besked om en slutlig skatt förenklas och företagarens skatteinbetalning alltid vara definitiv och exakt, vilket underlättar i ett litet företag.

Det faktum att bygglovsprocessen i Sverige är krånglig måste den av regeringen tillsatta utredningen ta fasta på. Eftersom överklaganderättigheterna är oproportionerligt stora kan man ana att byggandet blir mindre än om man tog större hänsyn till det stora behovet av att bygga bostäder.

Etiketter: , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter