torsdag 17 juli 2014

Mer materialåtervinning måste till

Idag går att läsa i DN om återvinningen i Sverige. Svenska folket är generellt duktigt på att sopsortera. Glasåtervinningen har av hushållen länge legat på över 90 %, men plaståtervinningen ligger på bara 30 %. Vi är sedan länge vana vid att lämna in glas för återvinning då vi vet att materialet till sin natur kan vara skadligt om det inte tas om hand. Vi behöver i större utsträckning tala om plast som skadligt för människor och djur. Dessutom är det energibesparande att materialåtervinna. Med ett enklare källsorteringssystem kan det bli lättare och lönsammare för konsumenten att återvinna. Något vi jobbar för i Bromma där vi vill se hemhämtning av förpackningar och glas, vilket skulle underlätta för folk i vardagen.

Det finns ett arbete att göra för att inte avfall ska uppstå, men också för att hitta miljövänliga material som kan användas till förpackningar. Ytterligare forskning om återvinning och återbruk tycks behövas. Jag anser att textilåtervinning bör införas, vilket miljöministern för en dialog kring med branschen.

Enligt DN-artikeln finns största utvecklingsarbetet att göra för företag och framförallt inom gruvindustrin. Att materialåtervinna mineraler och metaller skulle innebära färre utgrävningar och därmed mindre restavfall. Företag kan uppmuntras att tex att gräva upp gamla kablar som innehåller användbara metaller. Utgrävningar kommer ju att ske ändå och då tycks deponi vara enda alternativet för det restavfall som uppstår. Kanske deponerad grus och sten kan användas vid byggnation av miljösäkrad infrastruktur? Det är bra om indikatorer för återbruk finns i ledningssystemen, vilket skulle öka miljönyttan och vara ett led i vår strävan efter det hållbara samhället.

Rättelse: Glasåtervinningen har länge legat kring 90 %.

Etiketter: , , , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter