torsdag 23 oktober 2014

Låt brommaborna få föreslå nya papperskorgar

Idag var det dags för möte med Bromma stadsdelsnämnd. Det var inte många ärenden på föredragningslistan. Jag ställde en fråga om hur det går med lövröjning av cykelbanan utmed Drottningholmsvägen förbi reningsverket. Där växer kastanjeträd som är vackra, men ställer till det för cyklisterna eftersom det blir guppigt och slirigt att cykla sträckan. Förvaltningen tog till sig frågan och ska mejla Trafikkontoret för att ligga på lite.

Jag lade också en skrivelse för Centerpartiets räkning. Den handlade om fler papperskorgar. Jag vill att förvaltningen gör brommaborna delaktiga i att föreslå platser för nya papperskorgar. Här följer skrivelsen:

"Stadsmiljön är en viktig del av Bromma stadsdelsnämnds arbete då den dagligen är en naturlig del i alla brommabors vardag. Att ha en ren och välskött stadsmiljö ger trivsel och trygghet.

På några ställen i Bromma saknas det papperskorgar. Till exempel har en papperskorg tagits bort vid anslagstavlan vid Bergslagsvägen vid Tempus. Det saknas också en papperskorg vid bänken vid Rörläggarvägen 30-32. Dessutom skulle det vara lämpligt med en papperskorg vid övergångsstället vid Drottningholmsvägen 330.

Det finns säkert fler platser som kan identifieras som lämpliga för papperskorgar. Centerpartiet önskar att förvaltningen bjuder in brommaborna - som är mest kunniga om behoven för närmiljön - till en sådan inventering av papperskorgar.

Jag yrkar att:

Förvaltningen gör brommaborna delaktiga i att nominera platser för fler papperskorgar."

Etiketter: , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter