söndag 11 januari 2009

Arbetarögon på LAS

Nya aspekter på LAS framfördes i dagens DN på debattsidan av näringslivsforskare Magnus Henreksen. Jag har tagit upp frågan tidigare. Om det ändå görs x antal avsteg från lagen är det ju verkligen inte någon trygghet i och med lagens existens. Då handlar det bara om bevarandetankar, brist på att våga förändra och fackkrameri. I Finland finns inte lagen om turordning. Men det är ju alltid så att man vet vad man har, men inte vad man får. Lagen hindrar arbetsgivare, i både privat och offentlig sektor, från att behålla nyrekryterade människor med färskaste utbildningen eller med egenskaper som kompletterar arbetsplatsen i stort. Ungdomar som precis har kommit in på arbetsmarknaden får stryka på foten. Gruppen anställda riskerar att bli väldigt homogen. Den arbetsplats som saknar personer med annan etnisk bakgrund kan inte rekrytera några. Den arbetsgivare som föredrar en mix i ålder för att man inser att folk kompletterar varandra får en allt högre genomsnittsålder i arbetarskaran. Då skolor och äldreboenden läggs ned i den kommunala sektorn får unga och nya svenskar stå åt sidan. Verksamheten utarmas och brukarna blir förlorare. Visst hade det varit lättare i högkonjunktur att avskaffa lagen, då det för arbetstagarna rent teoretiskt blir lättare att få ett nytt jobb. Men måste inte Centerpartiet stå på företagarnas sida? De som i lågkonjunkturen inte vågar nyrekrytera då en felanställning blir otroligt dyrköpt. Där finns inte någon försäkring, se. Då jobbar företagarna hellre lite hårdare själv än att våga anställa. Är det inte en förfärlig massa lagar som är skrivna ur arbetarnas ögon, som om ett arbete vore en mänsklig rättighet? Men är det en modern syn? Är det en syn som gynnar antalet blomstrande företag som kan få arbetsmarknaden på fötter igen? Borde inte samhället revidera sin syn på företagarna, våra hjältar, som dels fixar jobb åt sig själva, dels åt andra och dessutom pungar ut med arbetsgivaravgifter så att vi kan ha barn på förskola, fritids, skola och några av oss försörjer oss genom offentlig sektor. De ska väl i alla fall ha rätten att bestämma vilka de anställer eller säger upp vid arbetsbrist. Fram för arbetsmarknadslagar ur ett företagarperspektiv! Tornberg sammanfattar artikeln. Fler som bloggar kring LAS är Johan, Oscar, Anna, Hans, Stefan, Michael, Callisto

Etiketter: , ,

2 Comments:

Blogger Unknown said...

Det tjagtas om att företagen inte vågar anställa pga LAS. Det är bara det att i rådande läge anställer man inte i alla fall. Däremot vill arbetsgivarbna naturligtvis få det lättare att avskeda. "Flexibiliteten" är alltså enkeltiktad. Agendan bakom kritiken nmot LAS är alltså inte att stärka "arbetslinjen" utan precis raka motsatsen.

- Peter Ingestad, Solna

måndag 12 januari 2009 05:29:00 CET  
Blogger Helen Törnqvist said...

Hej Peter! Det är alltid en ekonomisk risk att rekrytrera personal. Alla företag går inte dåligt i lågkonjunktur, men risktagandet minskar säkerligen. Om en nyanställd inte fungerar på jobbet, sätter turordningsreglerna i LAS tvärstopp för att säga upp och ta in en ny. LAS är gjord för storföretagen och samtidigt uteblir nyanställningar i mindre företag. Så upplever många företagare det.

måndag 12 januari 2009 21:09:00 CET  

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter