onsdag 25 november 2009

C vill att individer ska växa

Idag håller Centerpartiet förtroenderåd. Jag har höga förväntningar, vilka redan börjat infrias denna morgon i form av att Maud Olofsson deklarerar på DN debatt att Centerpartiet ska ta kampen för jobben och framförallt ungdomsarbetslösheten inför valet 2010. Självklart är jobb viktigare än lön. för ungdomar. Olofsson är tydlig och målinriktad i sin artikel. Centerpartiet är det parti som har den vassaste politiken för att göra drömmen för många unga verklig, nämligen att stå på egna ben, kunna flytta hemifrån och göra rätt för sig, pröva sina vingar och få en första egen inkomst att komma hem med till mamma och pappa.

Centerpartiets valrörelse måste vara klart ideologisk och infria hopp om människor för ett bättre, mer värdigt liv. Genom att ge individen mer makt i form av bestämmande och pengar i plånboken. Idag presenteras också den skattevision som arbetats fram under året. Denna presenteras fint på Brännpunkt. Höga skatter ger sämre välfärd. Stockholmscentern menar att vi ska ha en helt rättvis skatt som har samma skattesats för alla, oavsett inkomst. Den som arbetat sig upp till högre löner ska inte bestraffas. Dessutom skulle det gynna kapitalinvesteringar och därmed tillväxten att ta bort både statlig inkomstskatt och värnskatt.

Centerpartiet kan nå målet om att fördubbla sig i valet 2010. Men då måste vi helt släppa kärnkraften. Det är vår akilleshäl, men nu finns en energiuppgörelse som vi ska hålla oss till. Sälj Vattenfall. Låt marknaden hitta lösningar för förnyelsebara energikällor. Sätt upp mål för energieffektiviseringar, säkerställ energiproduktionen och sköt tillsynen av kärnkraft. Låt kommunerna ha vetorätt i uranbrytning och slutförvar, men släpp kärnkraften!

För att fördubbla oss krävs också en samsyn i hela landet kring vissa liberala grundprinciper. Vi måste få upp fördomar om stad och land till ytan och spräcka hål på dem. Stureplanscentern är inte champagnetroll. Det finns solklart liberala centerpartister ute på landsbygden. Ideologin spränger ideologin. Jag efterlyser ett ideologiskt visionsarbete i form av en turné med öppna möten till starka centerfästen. Där vi får diskutera vad vi menar med alla människors lika värde och rättigheter. Där vi funderar över hur vi kan göra vår ort grönare. Där vi diskuterar öppenheten och hittar liberala lösningar på mångfald i alla dess former. Och kläcker knäckfrågorna om hur vi i Sverige kan ge individen mer makt över sin egen vardag och hur vårt samhälle ytterligare kan stimulera entreprenörskap och initiativkraft. Allt för att få ett Sverige där du och jag får växa. I takt med oss själva, och utan på bekostnad av någon annan. Helt enkelt bara som individer. För det är när många olika individer känner sig trygga och fria som vi tillsammans som grupp kan växa och nå oanade höjder. Centerpartiet kommer att ta ett steg framåt i sitt växande idag.

Etiketter: , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter