söndag 22 november 2009

En skola - en turordningskrets

Jag skrev i våras en skrivelse till Utbildningsnämnden om att man ska göra varje skola till en egen turordningskrets. Argumenten är att rektor själv vill anställa sin personal, inte ta emot övertaliga från andra skolor enligt turordningsreglerna, dessutom att det blir en homogen lärarkår samt att fristående och kommunala skolor ska ha lika villkor. Svaret kom med handlingarna till torsdagens nämndmöte. Förvaltningen skriver att gällande kollektivavtal går ut i december 2011. Dock står att endera parten under avtalsperioden kan ta upp frågan om en ändrad indelning i övertalighetsområden. Men detta blir enligt förvaltningen endast aktuellt om staden under avtalsperioden genomför förändringar i sin förvaltningsorganisation, vilket förvånar mig. Viljan finns alltså inte att ta upp frågan. Man ska helt enkelt inte fucka upp med facket. Detta förslag yrkade jag även på partistämman och fick bifall till (s 13). Jag kämpar alltså vidare. För kontinuiteten, stabiliteten och självbestämmandet på skolorna.

Etiketter: , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter