torsdag 7 januari 2010

Valfrihet hos Arbetsförmedlingen steg 1

Jag ser på Almegas sida att regeringen föreslagit en reform hos Arbetsförmedlingen, vilken skulle innebära valfrihet. Yes! Är det någon gång man är så sårbar, så beroende av myndigheter är det när man blir arbetslös. I valfriheten skulle någon form av kraft kunna uppstå. Dels mellan olika aktörer, dels hos den enskilde brukaren.

Men förslaget innebär att Arbetsförmedlingen får tillhandahålla valfrihetssystem av upphandlade tjänster inom sig, så det är inte någon försäkran om att så kommer ske, vilket låter mesigt. Inte heller någon avreglering av Arbetsförmedlingen. Inte heller något egentligt pengsystem. Men det är en bra start, ett förslag som ska ut på remiss, så om många svarar att Arbetsförmedlingen i sig skulle kunna avregleras och konkurrensutsättas av certifierade jobbcoacher osv kan man kanske gå steget längre.

Jag noterar också att Littorin föreslår att Lagen om valfrihet faktiskt ska stå över den fackliga vetorätten, vilket låter helt rimligt. Det är ju ändå svensk lagstiftning vi följer och anpassar oss till i Sverige, inte fackligt godtycke.

Etiketter: , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter