torsdag 23 december 2010

Avskaffa alkoholmonopolet

Per Ankersjö och jag replikerar idag på Anitra Steens och Gabriel Romanus inlägg i DN om att utredningen om gårdsförsäljningen skulle undergräva alkoholmonopolet. Vi ifrågasätter alkoholmonopolet och tycker att gårdsförsäljning ska införas och Systembolaget avregleras.

Åldersgränsen för köp av alkohol är viktig och ska inte ruckas på. Langning är ett brott som fortsatt ska vara det. Tillsynen är viktig för att kontrollera att försäljarna sköter sig. Men en mer liberal alkoholpolitik måste vara möjlig om vi betonar människors ansvar, informerar föräldrar och ungdomar förebyggande, samt att riskbrukare upptäcks innan missbruk utvecklas.

"...mycket i debatten handlar om att det är alkoholen i sig som är boven i dramat, vilket frånsäger människor deras eget ansvar från att gå över gränsen eller för den delen avhålla sig om man inte tål alkohol, ska köra bil eller ta det försiktigt om man har ansvar för barn. Mer verkningsfullt är om vi talar med och om människor som ansvariga för sina handlingar och deras konsekvenser."

Magnus, Johan och Karl har skrivit i frågan om gårdsförsäljning tidigare i veckan.

Etiketter: , , , , , ,

12 Comments:

Anonymous Anonym said...

Noll hänsyn till alla barn i Sverige med andra ord. Ingenting får ju stå i vägen för det ohämmade supandets utbredning. Under julen lider så många barn av föräldrars drickande. Och det är inga problem att öka detta? Lådvinshögern är hänsynslös och tydligen stolt över detta. Om de som har benägenhet att dricka alldeles för mycket hade en sådan ansvarskänsla, att den skulle kunna påverkas av att någon talade dem tillrätta, så hade de slutat för länge sen. Det handlar om människor som man absolut inte skall öka tillgängligheten för. Hänsyn till barn är liksom inte på agendan, oavsett om samhället sätter den där. Därför cyniskt resonemang här tycker jag. Samhället svär sig fri från ansvar när man för en ansvarslös alkoholpolitik. Det skickar ansvarslöshetens signaler vidare.

fredag 24 december 2010 12:20:00 CET  
Blogger Erik Rune said...

Är det verkningsfullt att hoppas på människors ansvarighet? Det är väl det minst verkningsfulla av allt! Bara att se sig omkring! För en abstrakt princips skull vill liberalerna offra både människoliv och familjers välfärd.

Är alkoholen i sig boven? Ja! Ta bort alkoholen så går det inte att köra rattfull. Enkel matematik. Men går det att ta bort alkoholen? Kanske, kanske inte men det som bevisligen går är att ha en restriktiv alkoholpolitik.

fredag 24 december 2010 22:22:00 CET  
Blogger Helen Törnqvist said...

Hej! Tack för era kommentarer, Nemokrati och Erik. Jag tycker att det är viktigt att den som är missbrukare får vård så fort han eller hon önskar det. Detta kallar jag människovärdesgaranti. Den som är riskbrukare bör upptäckas tidigare i primärvården och tack vare civilsamhället.

Barn som hamnar i kläm pga vuxnas behov är det givetvis synd om. Dessa ska värnas med hjälp av lagen om omhändertagande osv. Men - är det alkoholmonopolet som gör att missbrukaren slutar missbruka eller som skyddar barn? Nej, det är vuxnas ansvarskänsla. Om reglerna fortsatt är att den som är onykter inte får köpa alkohol så är det inget problem.

Jag tänker också att marknaden skulle kunna bidra med många tjänster som är bra för familjer som vill begränsa sin egen tillgänglighet till alkohol. Det finns möjlighet att beställa mat via nätet redan idag, så att den körs hem. (Det går även på landsorten tex Stjärnhov, tack vare engagerade företagare som utvecklat tjänster som kan uppfylla deras kunders behov.)

Men att år efter år blunda för barns utsatthet och vuxnas missbruk genom att försvara det med en restriktiv alkoholpolitik är inte försvarbart i ett liberalt samhälle där man menar att alla har lika värde och rättigheter.

Jag önskar er en fortsatt god helg. /Helen

lördag 25 december 2010 08:34:00 CET  
Blogger Erik Rune said...

Hej, Helen och god fortsättning.

Vill du bara städa efteråt? Torka upp spriten när den redan har runnit ut på golvet(=lag om omhändertagande)? Istället för att skruva åt kranen (=restriktiv politik) och något minska flödet (=barnmisshandel osv)? Är det logik?

Att försvara en restriktiv alkoholpolitik är inte att blunda för barns utsatthet. Var fick du det ifrån?! Hur hittade du på det? Det lät som en politikersnackig kringelikrok, en förfalskning av andras åsikt. Det är ju precis tvärtom. Bättre vet jag att du kan :)

lördag 25 december 2010 12:46:00 CET  
Blogger Helen Törnqvist said...

Hej och god fortsättning. Det måste ju vara hos människorna ansvaret ligger. En person är alltid ansvarig för sina handlingar. Jag tycker att det är lite för enkelt att bara säga att vi löser alla problem som kan härröras till alkoholpåverkan med en restriktiv alkoholpolitik, när det ytterst handlar om människors val och beslut - att dricka eller inte, att köpa eller inte. Istället för att ondgöra oss över alkoholen borde vi fokusera hur vi upptäcker fler riskbrukare innan de blir missbrukare samt stoppa langning och kanske forska mer om hur missbruk och medmissbruk kan stoppas. Mvh Helen.

lördag 25 december 2010 14:26:00 CET  
Blogger Erik Rune said...

Jag tror inte att man löser alla alkoholproblem med en restriktiv alkoholpolitik. Vem påstår det? Det handlar om att inte göra ont värre genom att låta kranen stå öppen och först i efterhand ta hand om det sociala elände som följer i alkoholens spår. Restriktiv politik är förebyggande. Vad är det för fel med det?

Ja, det handlar om människors val. Nu visar det sig att en del människors konkreta val skapar svårigheter för andra, oskyldiga. En liberal säger då att det givetvis är synd om de barn som råkar i kläm men att alkoholkranen i alla fall (likt förbannat!) måste öppnas ännu mera!

Om människors val de facto leder till elände för oskyldiga då vägrar liberaler att backa. Hellre då ta eländet (å andras vägnar givetvis) och städa när skadan redan är skedd, än att aldrig så litet vara pragmatisk och sunt förnuftig. Som centerpartiet förr i världen ansågs vara ...

lördag 25 december 2010 15:47:00 CET  
Blogger Helen Törnqvist said...

Hej. Men i den restriktiva alkoholpolitiken ingår ju en hög alkoholskatt, en åldersgräns och att kunden är nykter. Vadå kranen öppen? Låt mig läsa den undersökning som visar på att en liberal alkoholförsäljning tex genom gårdsförsäljning kommer att leda till sämre hälsa och mer vård? Det finns en föreställning om att så ska ske eftersom vi är vana vid att alkoholen enbart finns på Systembolaget - alla dagar utom söndagar. Alkoholkranen öppnas inte utan att någon vrider på den. Det är inte staten som avgör vem som ska dricka när - utan människor själva. Mvh /Helen

söndag 26 december 2010 08:20:00 CET  
Blogger Erik Rune said...

Om man inför gårdsförsäljning (där även spritbutiker i Stockholms innerstad räknas som gårdar) ökar antalet försäljningsställen. Kombinerat med ett förstärkt vinstintresse betyder det att kranen öppnas än mera. Människor avgör själva om de ska dricka men politiken kan och bör påverka. Sverige behöver färre inköpsställen, inte flera.

söndag 26 december 2010 18:07:00 CET  
Blogger Erik Rune said...

Ordet "inköpsställen" på sista raden ska naturligtvis vara "försäljningsställen".

söndag 26 december 2010 18:09:00 CET  
Blogger Helen Törnqvist said...

Diskussionen fortsätter, min vän. Men tror du verkligen att alkoholkonsumtionen minskar med färre försäljningsställen? För att det blir jobbigare att handla? Folkhälsoinstitutet menar att det viktigaste i folkhälsoarbetet nu är att förebygga folkhälsa genom att ge barn en bra start i livet så att de når målen i skolan.

Den totala alkoholförsäljningen har minskat.

Alkohol i sig är inte farligt, men om det blir för mycket för ofta är det inte hälsosamt, såklart. Men människor är kloka. Och om samhället visar sin tillit till människor kan människor leva upp till den. Människors vanor har förändrats. Starkspriten har gått ned. Vin och öl har vuxit över tid. Självklart har politiken betydelse. Men drack folk på mindre orter mindre alkohol när inte Systemet öppnat där? Eller bunkrade de? Eller brändes det mera hemma? Kan du berätta för mig? /Helen

söndag 26 december 2010 20:16:00 CET  
Blogger Erik Rune said...

Kära Helen! Några saker till den här gången om alkoholdebatt.

Som jag minns den alkoholpolitiska historien minskade konsumtionen såväl under den jobbiga svenska motbokstiden som under den amerikanska lika jobbiga förbudstiden. För att i Sverige gå upp igen efter 1954 när det blev lättare att handla. Det lär också finnas en bra skrumpleverstatistik som samvarierar med restriktionstrycket (mindre restriktivt, mer skrumplever).

Ingen förnekar att hembränning ökar när restriktionerna ökar. Det intressanta är nettoeffekten.

(Är det verkligen en entydig fördel från hälsosynpunkt om vin/öl ökar och starksprit minskar? Jag ser alkohol som ett berusningsmedel. Och om det är så kan det vara bättre om folk dricker sprit, snarare än vin/öl, eftersom de på det sättet inte hinner få i sig så mycket alkohol innan den eftersträvade berusningen uppnås.)

En bra start i livet? Vad har det med alkoholpolitik att göra? Inget alls. Folk super oavsett om de är lyckliga eller olyckliga.

söndag 26 december 2010 22:04:00 CET  
Blogger Unknown said...

Hej Helen.

Jag har med stort intresse följt denna debatt. Jag har ett par funderingar som jag inte tycker har behandlats i denna debatt.

Enligt Svenska folkhälsoinstitutets rapport "Alkoholmonopol och folkhälsa" så nämns två alternativa förslag till nuvarande systembolaget, dels via försäljning vid specialbutiker som utfärdats av speciella licenser och dels försäljning i livsmedelsbutiker. Vilket av dessa två alternativa förslag anser du skulle vara att föredra?

Vidare så funderar jag på om det inte är så att privata aktörer (gårdsförsäljning, specialbutiker eller livsmedelsbutiker)kommer att vara sämre på att utföra kontroller samt att privata aktörer är troligare att genomföra försäljning till både minderåriga och berusade personer då de står i konkurrens med andra aktörer. Vidare så är det väl troligt att anta att om aktörer erbjuder rea-varor så kommer konsumenterna att handla mer av dessa, lägg där till att det finns fler försäljningsställen. Borde inte då detta leda till en ökad konsumtion av alkoholhaltiga drycker?

Är det något vi bör sträva efter?

Med vänliga hälsningar Erik E.

tisdag 11 januari 2011 09:47:00 CET  

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter