fredag 26 oktober 2012

Viktig skolutveckling i Söderort och på Järva

Igår var det möte med Utbildningsnämnden i Stockholm. Många ärenden var på agendan och ett av dem var en uppföljning av arbetet med skolutveckling i Söderort och på Järvafältet. Utvecklingen går trögt, men man kan se att skolor som har arbetat medvetet under många år kan uppvisa en förbättring i resultat. De har en tuff utmaning med stor genomströmning i skolorna, men också att det tyvärr är få lärare som söker sig till dessa områden. Vi vill givetvis att dessa skolor ska bli magnetskolor.

Alliansen la ett särskilt uttalande i samband med ärendet. Stycket om fritidshemmen kom till på mitt initiativ och är viktigt för barnens skull, där fritidshemmen har en stor pedagogisk potential.

"Alla elever har rätt till en god utbildning. Därför är det viktigt att likvärdigheten är hög inom utbildningsväsendet. Delrapporten visar att det behövs ytterligare arbete och insatser. Betygsresultaten i skolor i Söderort och på Järvafältet har totalt sett inte förbättrats sedan 2010, men svaga ökningar syns i några skolor. Resultaten på de nationella proven för de yngre åldrarna har förbättrat. Även på de nationella proven i årskurs 9 finns förbättringar men också flera skolor som uppvisar försämrade resultat.

 Fritidshemmen har en stor potential vad gäller att stödja elevernas lärande, språkutveckling och sociala utveckling. Det är viktigt att skolorna arbetar integrerat med fritidshemmen så att dagen blir en helhet för barnen.

Det är av högsta prioritet att lyfta kunskapsresultaten i dessa skolor. För att åstadkomma målen behövs ett långsiktigt och medvetet arbete. Målsättningen är självklart att alla skolor ska hålla hög kvalitet, oavsett i vilket område de ligger."

Etiketter: , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter