söndag 6 januari 2013

Företagaren och administrationen

Jag driver ju eget företag sedan två år tillbaka. Det är väldigt roligt, ger stor frihet och är även intressant ur politisk synvinkel. Det finns en del administtration som omgärdar företagandet. Administrationen görs eftersom det finns regler som kräver denna. Givetvis ska man ha sin bokföring och bokslut, men mycket handlar om kontakten med Skatteverket. Jag måste säga att det finns ett stort tillmötesgående i form att besvara frågor och att underlätta för företagande.

Det är väldigt bra att man kan deklarera och betala in mervärdesskatt/moms var tredje månad. Men jag förstår inte varför man som småföretagare måste göra en arbetsgivardeklaration varje månad. Jag har anställt personer i några timmar/någon dag här och där, vilket innebär att månader som jag inte har någon anställd måste jag ändå göra en arbetsgivardeklaration där jag deklarerar 0. Det skulle underlätta om man bara behövde göra en arbetsgivardeklaration då man hade haft någon anställd, vilket också innebär att man betalar in arbetsgivaravgifter och skatt för honom/henne då. Eller om man som småföretagare fick betala in dessa ynka arbetsgivaravgifter i samband med att man betalar in momsen var tredje månad, när man kanske ändå anlitar någon för att hjälpa till med bokföringen.

Det är januari och dags för kontrolluppgifter. Vissa arbetsgivare skriver redan på löneavin i december hur mycket den anställde har fått i lön respektive hur mycket arbetsgivaren betalat in i arbetsgivaravgifter. Men varför ska en extra blankett som heter kontrolluppgift lämnas in till Skatteverket? Jag har ju redan rapporterat in via aretsgivardeklarationer - varje månad - hur mycket som jag har betalat ut i lön. Redan då skulle jag kunna rapportera vem som har fått lönen, så att det skapas ett underlag för deklarationen. Varje folkbokförd kunde ha en sida hos Skatteverket där uppgifterna går in automatiskt från arbetsgivarnas arbetsgivardeklarationer. Arbetstagaren själv kunde kontrollera hur mycket i lön han/hon fått, samt hur man ligger till med skatten - så slipper vi även bevis/administration från Skatteverket om skattesats. Ett sådant bevis vid nyanställning kunde arbetstagaren själv dra ut. Istället för kontrolluppgift kunde den anställde bli skyldig att spara sina lönebesked under året så att han/hon själv hade underlaget till sin deklaration så skulle det underlätta ytterligare för alla arbetsgivare och för Skatteverket i januari månad.

Jag skrev på Newsmill för några år sedan om att faktiska skatteinbetalningar kan underlätta för företagare. Thomas Gür skrev igår om lönebildning i företag vs avtalsrörelsen.
Företagarna opinionsbildar för färre regler för företag. På Tillväxtverkets hemsida kan man lämna förslag som ger Enklareregler för företag. Regelrådet arbetar också med regelförenkling. Det finns också ett europeiskt regelverk som försvårar och fördyrar produktionsprocesser för tex IKEA, vilket man kan läsa om på Svenskt Näringslivs hemsida.

Etiketter: , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter