fredag 1 mars 2013

Dialog med företag viktigt för företagsklimatet

Svenskt Näringsliv intervjuar Gagnefs kommunalråd, centerpartistiska Sofia Jarl om hur kommunen jobbar för ett gott företagsklimat: Lika villkor nödvändigt för företagande Jarl poängterar att det är viktigt att besöka företagen, att föra en dialog med företagen löpande och att samverka med andra kommuner i frågor där man kan åstadkomma mer tillsammans än på egen hand. Att behandla egenregi-verksamhet och privata utförare likvärdigt är av stor betydelse.

Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning som presenterades i januari visar ett tydligt samband mellan politikers attityd till företagande och hur företagarna upplever företagsklimatet. Men i Stockholm överensstämmer inte riktigt vår (politikernas) bild med företagarnas, då politikernas omdöme ligger högre än hur företagarna uppfattar företagsklimatet. Stockholm ligger generellt på en godtagbar nivå, ett snäpp från nivån "bra", även om staden ligger på plats 23 i den ranking som senast presenterades i april.

Vi ska minnas att hälften av företagarna som har besvarat enkäten inte har haft kontakt med kommunen under året. Drygt hälften av de företagare som har haft kontakt med kommunen har haft det i tillståndsfrågor. Jag ser också i resultatet att skolans attityd till företagande måste förbättras, då där finns en viktig utvecklingspotential. Det är något som vi från Centerpartiet har spelat in under remissen av skolplanen som ska tas i kommunfullmäktige under våren.

Det ska vara enkelt att vara företagare så att det går att lägga mycket tid på affärsidén och försäljningen av den; att producera varor eller sälja tjänster. När det gäller regelförenkling finns det säkert mycket att göra inom stadens verksamhet. Detta är ett mål som Centerpartiet fick med i budget 2013 och alltså ligger som en aktivitet inom ramen för varje nämnd. Det ska verkligen bli spännande att följa den utvecklingen.

Etiketter: , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter