fredag 27 september 2013

Brommaplans omvandling närmar sig

Igår var det stadsdelsnämndsmöte. På agendan fanns ett ärende om Brommaplans omvandling. Centerpartiet har inte någon anledning att tycka annorlunda mot vad vi gjorde i fullmäktige när ärendet var uppe. Jag lade följande särskilda uttalande i anslutning till ärendet:


"Centerpartiet välkomnar fortskridandet av planerna på en omvandling av Brommaplans centrum och ser framemot ombyggnationen, som kommer att leda till större kvaliteter för såväl kollektivtrafikresenärer som brommabor. Själva ombyggnationsperioden kan bli besvärlig för alla som passerar Brommaplan, men god information och avlastande lösningar kan underlätta vardagen för berörda. Till exempel kan det krävas utökade cykelparkeringsmöjligheter i Abrahamsberg under ombyggnationen.

Framför allt välkomnar Centerpartiet  850 nya lägenhetsinnehavare till vår stadsdel. Det är viktigt att man håller fast vid projektets storlek och inte drar ned på höjden på husen. Höjden ger både fler lägenheter och en starkare centrumkänsla, som behövs vid Brommaplan. Förtätningen sker i ett önskat läge då Brommaplan är en kollektivtrafikknutpunkt. Men i relation till befolkningstillväxten måste kollektivtrafiken förstärkas. Här ser Centerpartiet gärna att staden går före i att i landstinget ta initiativ till nya kollektivtrafiksätt och –sträckningar.

Trafiksituationen runt Brommanrondellen är ansträngd. En viktig del i att lägga det nya pusslet är att infartsparkeringen nu förläggs innan rondellen, sett från Ekerös håll, men också att en cykel- och gångbro byggs över Drottningholmsvägen. Fler åtgärder behöver vidtas vad gäller trafiksituationen, men framför allt bör kollektivtrafiklösningar och cykelbanor göras mer attraktiva.

 Cykelperspektivet vad gäller framkomlighet, säkerhet och parkeringsmöjligheter behöver finnas med hela vägen då Centerpartiet jobbar för att cyklingen ökar både lokalt och regionalt. Att separera cyklister och fotgängare kan vara ett sätt att skapa en mer framkomlig och säker trafiksituation. Olika innovativa lösningar som att arrangera en bilfil som kör över rondellen från Bergslagsvägen ned på Drottningholmsvägen bör övervägas i framkomlighetsarbetet."
Magasin Bromma skriver om ombyggnationen. För övrigt skrev Barth-Kron för någon vecka sedan om grönytor och skogsdungar. I DN gick också att läsa om arboretum som behöver rustas upp. Jag skrev om detta  i ett särskilt uttalande i samband med parkinvesteringar.

Etiketter: , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter