torsdag 28 november 2013

Starkare Centerpartiet kan ge fler företag

Jobbet är den viktigaste delen av människans egenmakt. Genom att kunna försörja sig och sin familj är du fri att kunna förfoga över dina resurser. Alltför många går idag utan egenförsörjning. Det är en förlust för Sverige, men framför allt för dessa individer som riskerar ohälsa när självkänslan naggas i kanten. En positiv nyhet var häromdagen att framför allt utrikesfödda kommit i arbete, tack vare att utbudet ökat.

För att människor som just nu saknar självförsörjning ska kunna lyfta sig ur arbetslöshet och för att Sverige ska kunna stärkas behövs fler jobb. Arbetstillfällen skapas av företagare som har en affärsidé som är framgångsrik så att den blir så pass lönsam att både företagaren kan livnära sig själv och har en buffert som möjliggör att anställa och på så sätt utöka verksamheten. Centerpartiets recept på att öka antalet jobb är att göra det lättare och mer lönsamt att driva företag, så att företagarna, som är jobbskaparna, kan få möjligheten att anställa. Detta är en linje som vår partiledare och näringsministern Annie Lööf driver hårt och initierat. Men Centerpartiet behöver bli större i riksdagen för att få ännu större möjlighet att påverka.

Av egen erfarenhet vet jag att de första åren ägnas åt att få snurr på affärerna. Det krävs en grundinkomst eller ett sparat kapital för att kunna ägna sig åt försäljning. Ofta är det långa ledtider om du ska sälja en tjänst. Du måste få köparen att inse behovet av tjänsten eller varan. Det är bara dig själv det hänger på om du ska kunna sälja en tjänst. Ingen vet i början om att ditt företag finns. Det är du - och bara du - som måste berätta för människor om företaget, din affärsidé och framkalla behovet av just din tjänst. Säljkonsten är något som tyvärr inte dagens skolsystem utvecklar, utan något du lär dig med tiden.

Centerpartiet har flera viktiga förslag för att göra företagande lättare och lönsammare, som t ex att sänka arbetsgivaravgifterna och att ta bort andra sjuklöneveckan från företagarens ansvar. Men det finns också andra åtgärder som behöver göras för att underlätta att anställa:

·         Låt företagarna betala faktisk skatt istället för preliminär. Idag betalar de enskilda firmorna i förväg en skatt som är preliminär. Det säger sig självt att man inte kan räkna ut skatten definitivt. Tyvärr kanske många företagare siktar lite lägre för att få betala in en lägre skattesumma i förväg, eftersom man är osäker på vad man ska tjäna in eller ens ha råd med. Om skatteinbetalningen vore faktisk skulle företagaren säkerligen lägga den mentala gränsen eller målet för försäljningen så högt som möjligt.

·         Gör det möjligt att köpa en digital bokföringstjänst kopplad till skattekontot och till moms- och arbetsgivardeklarationer. Låt företagarna satsa på sin affärsidé som de brinner för, istället för att vara fenor på bokföring. Med ett enkelt program där man kan mata in fakturor och momssatser skulle uträkningar kunna göras av hur mycket moms man ska betala, faktura för faktura. Momsen och övriga skatter skulle kunna bokföras digitalt och dras automatiskt från ditt konto när du har fått betalt för en faktura. Med dagens teknik måste det vara möjligt att underlätta bokföringen för företagarna. Kanske kurser i programmet kunde genomföras av Skatteverket för att man skulle få tillgång till det?

·         Låt företagaren göra arbetsgivardeklaration var tredje månad i stället för varje månad. Det är möjligt att göra momsdeklarationer var tredje månad. Den företagare som bara har anställda sällan, vid arbetstoppar, borde få göra arbetsgivardeklarationen var tredje månad eller ännu hellre vid behov eller omedelbart i det digitala bokföringsprogrammet då lönen betalas ut. Det är ett onödigt administrativt moment att gå in på Skatteverkets hemsida utan att det egentligen behövs.

·         Företagande måste i högre grad bli norm än undantag. Det entreprenöriella lärandet i skolan bygger upp initiativrikedom hos eleverna, men fortfarande saknas bokföring som obligatoriskt ämne. Kommersialiseringen av kunskaper är också grundläggande för företagande, något som tydligare borde synas i både svenskämnet och de praktisk-estetiska ämnenas kunskapskrav. Dessutom måste landets studie- och yrkesvägledare fokusera mer på företagande och entreprenörskap som möjlig framtidsväg.

Det behövs ett starkare Centerpartiet i riksdagen för företagens och jobbens skull, i motsats till oppositionens socialism och skattehöjningar. Men ett Centerpartiet med flera mandat behövs också i relation till Moderaterna som hittills haft beröringsskräck med både att reformera såväl arbetsrätt som Arbetsförmedlingen.

För att fler ska vilja driva företag och anställa behövs en arbetsrätt där företagen får förfoga över sina resurser, utan fackets inskränkningar och hot om åtgärder. Det krävs också att Arbetsförmedlingen vässar sig i att snabbt hitta eftersökta kompetenser och profiler så att anställningsprocessen kan bli smidigare för företagarna. Ju enklare och billigare det är att anställa, desto mer minskar risken att bygga växande företag med fler jobbtillfällen.
 
Läs gärna Jens Spendrups artikel i Expressen om att inte staten vet bäst. Företagarnas Småföretagarbarometer visar på en återhämtning efter dippen i fjol.

Etiketter: , , , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter