torsdag 13 februari 2014

Låt hjärtat klappa för miljön!

Mitt hjärta klappar för miljön och jag söker förtroende från stockholmarna att driva miljöfrågor i Sveriges riksdag. Jag vill se nya metoder för att förbättra luftkvaliteten. Därför kommer jag på måndag att göra ett studiebesök på ett företag som arbetar med luftkvalitetförbättring.

Med glädje kan jag presentera att Brommanätverket anordnar en återbrukskonferens måndagen den 7 april kl 18-21 dit vem som helst är välkommen. Gäster är företagen Blocket och Refurn, europaparlamentskandidat Fredrick Federley, SRV återvinning och FTI AB. Välkommen med din anmälan!

På senaste stadsdelsnämnden i Bromma lade Alliansen, på mitt initiativ, en skrivelse om att vi önskar se en belysning i Judarns naturreservat. Naturen är en viktig plats för rekreation och utevistelse. Ju mer tillgänglig naturen är för oss stockholmare, desto mer använder vi den.

På senaste stadsdelsnämndsmötet fick jag svar på min skrivelse om utredning av platser för nya återvinningsstationer. Tretton platser i Bromma har utretts, men bara en kvarstår för att eventuellt få bygglov. Vi brommabor behöver fler återvinningsstationer. Jag vill i framtiden se att förpackningar, tidningar och glas hämtas hemma hos brommaborna, precis som sker med matavfall och hushållssopor. Återvinningsgraden torde öka väsentligt och därmed även miljönyttan. Det ska vara lätt och lönsamt att vara miljövän. Tills dess att ett nytt system förhoppningsvis införs av regeringen måste skötseln av och städningen vid återvinningsstationerna fungera. Informationen till brommaborna är också viktig.

På nämndmötet förelåg också ett ärende om parkinvestering. Jag fick äntligen gehör för min idé om en temalekpark i Bromma! Intentionen är att försöka få medel till att projektera en temalekpark i Beckomberga. Det skulle verkligen bli ett parklyft för stadsdelen om en temalekpark, i likhet med Mulle Meck-parken, projekterades och anlades.

Etiketter: , , , , , , , , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter