onsdag 16 april 2014

Cykelplanen är exempel på resultatpolitik

Igår var det återigen dags för Bromma stadsdelsnämnd. Strategi för cykling var ute på remiss. Som jag sa är det ett exempel på resultatpolitik, adresserad Centerpartiet. Här följer mitt särskilda uttalande:

"Strategin för ökad cykling i Stockholms stad är ett gediget och framåtsyftande dokument som kommer att spela stor roll för ökad cykling i Stockholms stad. Tack vare Centerpartiet har cykelmiljarden och en uppmuntrande inställning till cykling kommit till.
Säkerheten för både cyklister och fotgängare är av stor vikt. Här bör man se över möjligheten till att separera de olika trafikslagen, för att både bredda cykelbanorna och säkra miljön för fotgängare, genom att till exempel mellan Stora Mossen och Brommaplan låta fotgängare gå på den ena sidan av Drottningholmsvägen och ha enbart cyklister på den andra sidan.
Trafiknämnden bör inventera platser för gröna bullerplank, något som skulle göra cykelmiljön tystare. Ett exempel på högt buller är i Alvik utmed Drottningholmsvägen upp på Tranebergsbron. Ljudet från bilarna studsar mot husväggen som cyklisterna cyklar längsmed. Genom att sätta upp meterhöga murar som är klädda med mjukt material och klängväxter mellan bilvägen och cykelbanan skulle bullernivåerna minska. Sådana gröna bullerplank finns i till exempel  Köpenhamn.
Utöver de nämnder som nämns i cykelplanen ska de allmännyttiga bostadsbolagen ha ansvar för att restaurera cykelparkeringar och bygga cykelgarage som är fräscha, synliga och inbjudande. Ibland kan det avgörande för om man använder cykeln vara att den står inlåst i marknivå i ett garage som är ljust med insyn, istället för i det egna förrådet en trappa ned i en mörk, enslig källare."
För övrigt kan jag rekommendera Cykelreseplaneraren.

Etiketter: , , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter