torsdag 12 juni 2014

Miljöstyrning med mål på olika nivåer

DN:s ledarsida skriver idag om en granskning av regeringens miljöpolitik, vilken gjorts utifrån det generationsmål och de sexton miljökvalitetsmål som finns: Miljöpolitikens hägringar Man är lite oense om när målen ska uppnås, men kolumnisten skriver:

"Det senaste budet, i 2010 års miljömålsproposition, är att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska ha skapats till år 2020."

Det är bråttom att hitta lösningarna! Om sex år skriver vi 2020. OECD konstaterade i veckan att Sveriges miljöarbete är bra, men att vi måste minska miljöpåverkan i andra länder, samt att man ytterligare bör använda koldioxidskatten som styrmedel inom flera sektorer. Lena Ek kommenterade rapporten och menar att det finns utmaningar i transportsektorn, inte omöjliga att möta. Ekonomiska styrmedel är en viktig lösning i miljöarbetet, där förorenaren ska betala, men att det också ska löna sig att fatta miljövänliga beslut i vardagen och i företaget.

Miljömålsberedningen beskrivs här av Miljödepartementet och här kan du läsa om dess arbete.
I slutet av juni presenteras en utredning om hållbar markanvändning. Jag hoppas att den landar i skrivningar om vikten av att bygga en tät stad, som på så sätt kan skapa hållbarhet.

För bästa hushållning av resurser måste man jobba med lätt och lönsam återvinning, men också med att öka återbruket. Här kan man införa till exempel nyckeltal i offentlig sektor, för att styra mot mer återanvändning.

Etiketter: , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter