måndag 29 december 2008

Finns plats för folk & fasaner

Ingen vill väl bo i ett levande museum. Ingen vill väl ha det som när Tummen i "Mina drömmars stad" till fots äntrade huvudstaden. Få är de som vill ha färre bostäder. Stockholm ska växa! Men självklart är det viktigt med grönytor och parker i en storstad som Stockholm. En storstad som är öppen för fler. Med en vision om expansion gäller det att välja sina byggen. Inte ska vi bygga slutna seniorboenden som begränsar tillgängligheten i Lillsjöparken. Nej till detta har Centerpartiet sagt i Stadsbyggnadsnämnden. Tyvärr fick vi inte gehör i denna fråga. Men vi förespråkar inte den biologiska mångfalds-debatten på skalbaggsnivå, som Alvendal recenserar i SvD-artikeln, som jag dock kan vara kritisk till. Skulle vattansalamandrarna i Kyrksjön ha hindrats från att vandra mellan vattendrag enbart pga det senaste nybyggda huset som måste vara Futarken i Åkeshov? Villorna har ju legat där i decennier. Vägarna ligger väl också i vägen? Och de anlades tidigare ändå. ///Dagens naturupplevelse var en frostig solnedgång i Lillsjöparken och en flygande fasan. Jag visste inte ens att de långstjärtade fäna kunde lyfta.

Etiketter: , , ,

4 Comments:

Blogger Niklas said...

Men det är oerhört viktigt att skilja på grönt och grönt.

Självklart ska vi ha bra planerade stadsparker. Parker är en naturlig del av en stad. Vi ska inte glömma att staden är till för människor och den bör utformas på människans villkor.

Vad vi inte ska ha i staden är sk grönområden. Dvs rena naturområden som inte kan klassificeras som park.

Dit hör bland annat Pampas, stora delar av Ekoparken, delar av Tanto, Årstafältet, Årstaskogen samt området mellan Hammarby Sjöstad och Hammrbyhöjden.

Detta är områden som, till skillnad från parker, isolerar områden från varann. Att inte bebygga dessa är ett rent vansinne eftersom det leder till vi grovskövlar natur 2-3 mil ut för att bygga villor istället. Då kan man tala om att täppa igen ekologiska spridningsvägar.

Att urbanisera centrala "grön"områden betyder att man binder ihop områden som idag är isolerade. Naturligtvis bör de nya områdena förses med parker. Något som också är mycket viktigt är områdena från första början förses med god spårbunden kollektivtrafik.

tisdag 30 december 2008 21:32:00 CET  
Blogger Niklas said...

Du nämner Lillsjöparken och jag har sett planerna för äldreboendet.

Det allra värsta med dessa planer är att det utformats som "hus i park" - en byggnadsform som inkräktar på parken, gör dess gränser otydliga och förtar värdet av denna.

Jag skulle hellre se att man konverterade Ulvsundavägen till en aveny med tydliga stadskvarter på den östra sidan (den skulle vara urbant utformad fram till Ulvsundaplan), i vilket det befintliga område som ligger strax bakom skulle integreras i. På samma sätt skulle man skapa en stadsgata av Kvarnbacksvägen, Lillsjönäsvägen, Hemslöjdsvägen och en gata mellan de två sista (mellan parken och Dottningholmsvägen skulle den befintliga strukturen uppgraderas till riktig kvartersstruktur samtidigt som en hel del urban förtätning gjordes). Om detta gjordes skulle parken vara betydligt bättre definierad och det skulle inte vara lika lätt att göra intrång i parken med sk "hus i park". Samtidigt skulle området kunna svälja en större befolkning och de olika områdena runt om skulle knytas ihop på ett bättre sätt. Detta skulle kunna bli Brommas "Central park". Dessutom: OM man i framtiden vill bebygga Bromma Flygplats kommer detta område att kunna vara ett idealiskt avstamp.

tisdag 30 december 2008 21:52:00 CET  
Blogger Helen Törnqvist said...

Hej Niklas! Tack för dina tankar. Visst ska vi skilja på grönt och grönt. Jag tycker det är viktigt att tex naturreservaten Kyrksjön och Judarn finns. Det låter mycket spännande med stadsgata vid Kvarnbacksvägen. Hör gärna av dig till min epostadress: helen.tornqvist@centerpartiet.se för vidare smidande av stadsbyggnadsränker. Gott nytt år!

onsdag 31 december 2008 13:56:00 CET  
Blogger Niklas said...

Jag ska skicka en vision, men det kan ta lite tid att få det på pränt.

Gott Nytt ÅR

fredag 2 januari 2009 13:49:00 CET  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter