lördag 11 april 2009

Religionsneutral stat rimligt

DN:s huvudledare tar idag upp att Svenska Kyrkan och staten trots skilsmässan inte riktigt har separerat. På Stockholmcenterns stämma var frågan aktuell tack vare en motion från Gabriel Bergin, som skrev att Centerpartiet inte ska ställa upp som nomineringsgrupp i kyrkovalet i egenskap av parti. Argumenten är många: Medlemmar som tillhör någon annan tro eller är ateister blir ofrivilligt exkluderade/uteslutna/icke-normen när de kyrkoaktiva sitter kvar efter det ordinarie mötet och ska besluta om kyrkofrågorna. En subtil signal om att en religion är mer värd än andra sänds ut. Politiska partier ska syssla varken med religion eller teologi, utan politik! Medlemmar tvingas också indirekt att bekänna färg eftersom det är åtråvärt att få många namn på listorna. Motionen bifölls och distriktets intention är alltså att detta är det sista kyrkovalet för Centerpartiet. Några reservationer förekom dock.

Lösningen för Svenska Kyrkan skulle kunna vara att man behåller treledsorganisationen med representativa val uppåt i hierarkin. Eller totalt personval till kyrkomöte och stift. Någon nämnde att förr hade man kyrkostämma där alla medlemmar kom till stämman och valde sina förtroendevalda och fattade beslut om inriktningen för året. Något parti har ju en särskild förening som tex heter xxxpartiet i Svenska Kyrkan. Argumentet om att det är viktigt att politiska partier är med i kyrkomötet för att det då blir färre kyrkoanställda som styr sig själva/sin verksamhet är inte relevant för en framtida organisation som skulle kunna bygga på ännu mer lekmannaengagemang. Ett argument har också varit att det är viktigt att politiska partier är med i beslutsorganen för att väljarna ska veta vilken politik nomineringsgrupperna representerar. Men oavsett om man ställer upp som partipolitiskt obunden nomineringsgrupp eller ett politiskt parti måste man ju redovisa någon form av valmanifest för att för egen del dra upp riktlinjer för vilka områden som ska prioriteras och för väljarnas del förklara vad man vill åstadkomma.

Jag håller med DN-ledaren om att staten ska förhålla sig neutral mellan landets olika religiösa samfund. Allt annat är ju också att undervärdera Svenska Kyrkans egen kraft och ställning. Jag tror att majoriteten av svenska folket skulle fortsätta vara medlemmar i Svenska Kyrkan och betala skatt av egen fri vilja (som man gör idag utan att tänka på det, men bara blir påmind om då deklarationen dyker upp). Svenska Kyrkan är för många en viktig del av vardagen och oerhört betydelsefull i glädje och sorg. En varm, öppen, trygg plats med fasta rutiner och välkända sånger och gemenskap. På samma sätt som synagogan eller moskén. I mångfaldens Sverige är det rimligt med en religionsneutral stat. Intressant: kyrkoval, svenska kyrkan, religionsneutral, kyrkan

Etiketter: , , ,

5 Comments:

Blogger Bloggerika said...

Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

tisdag 14 april 2009 13:14:00 CEST  
Blogger Bloggerika said...

Kan du förklara vad du menar med "treledsorganisationen med representativa val uppåt i hierarkin"?

http://bloggerika.wordpress.com/

tisdag 14 april 2009 13:20:00 CEST  
Blogger Helen Törnqvist said...

Hej Erika. Jag menar att församlingarna väljer sina förtroendevalda och att de i sin tur väljer sina stiftsvalda och att stiften väljer sina ombud till kyrkomötet dvs en traditionell treledsorganisation med representativ demokrati. Fast en sådan modell känns lite gammalmodig och dessutom som om väljarna inte kan utkräva ansvar från de som väljs uppåt. Å andra sidan blir ju församlingsvalet desto viktigare då.

tisdag 14 april 2009 20:21:00 CEST  
Blogger Bloggerika said...

Hur menar du med att den modellen känns gammalmodig? Vilken modell känns modernare? Jag antar att i tredelsorganisationen modellen så kan väl väljarna utkräva ansvar från de som väljs uppåt genom att inte rösta på de i nästa val om de är missnöjda.

onsdag 15 april 2009 10:11:00 CEST  
Blogger Helen Törnqvist said...

Hej Erika. Tack för din kommentar. Jag menar med att treledsorganisationen är gammaldags eftersom det är svårt för den enskilda väljaren/kyrkomedlemmen att påverka vem som ska sitta i översta toppen tex kyrkomötet. Tex Centerpartiet och flera organisationer har ju moderniserat sina stadgar så att de ska bli mer tidsenliga och lite mer direktpåverkan. I Stockholmscentern har varje medlem rösträtt på vår distrikts- alias kretsstämma. På samma sätt väljer varje centerkrets ett ombud till partistämman. Men visst har du rätt i att väljarna kan utkräva ansvar från nomineringsgrupperna då de inte väljer om dem vid nästa val. /Helen

fredag 17 april 2009 18:56:00 CEST  

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter