onsdag 22 juli 2009

Kärlek större än könstillhörighet

Debatten kring könsneutrala äktenskap går på högvarv. Idag menar Sverker Tronêt i SvD att Svenska kyrkans identitet hotas. Och nog blir identiteten förändrad. Men identiteten är ju något ytligare än kärleken. Det vet väl alla de som trott att de varit heterosexuella, men blivit dödligt kära i någon av samma kön. Säkerligen våndats, svettats och grunnat. Över just identiteten. Vill inte förknippa sig med något som inte är normen och av vissa betraktas som avvikande. Men i många, många fall har kärleken vunnit över identitetskrisen och personen har kommit ut ur garderoben - som homosexuell istället för heterosexuell. Visst är det den identitetskris som pågår just nu i Svenska Kyrkan runtomkring i Sverige. Kyrkostyrelsen har kommit längre. Jag vill gå ännu längre. Jag menar att vigselbehörigheten ska präster ansöka om. Med mitt förslag till vigselrätt kommer prästen kunna viga såväl hetero- som homosexuella par. Det betyder att dagens väjningsrätt försvinner, som jag med den nya ordningen betraktar som diskriminerande. Jag ser inte detta som tvång, utan som en möjlighet och en morot. I församlingar där inte någon präst skulle ansöka om en sådan behörighet menar jag att man får köpa tjänst från en grannförsamling eller att paren får vigas i en annan kyrka. Det är rena praktikaliteter. Men det viktiga är att vi ser på Guds kärlek som större än könstillhörigheten.

Tronêt menar att med könsneutrala äktenskap blir det inte till för släktets fortplantning. Men han kanske missat att lesbiska kan inseminera och bögar adoptera. Det finns så många barn i världen som är i behov av mat på bordet och kärleksfulla föräldrar. För föräldrakärleken är större än könstillhörigheten.

Tronêt ser det som ett problem att den ryska ortodoxa kyrkan har sagt upp gemenskapen med Svenska kyrkan pga partnerskapsvälsignelserna. Och det är väl det man är rädd för, när ens barn berättar att de är homosexuella. Att bli avvisad av släkten eller pestsmittad bland vänner. Men då ska vi älska vår nästa såsom oss själva och gentemot ryska ortodoxa kyrkan är det bara att vända andra kinden till. Så vi ska stå upp för alla människors lika värde och rättigheter - i alla väder. Många är kritiska till mitt förslag. Frimodig kyrka tycks ha tagit bort sitt kritiska inlägg. Några är positiva till mitt förslag: jj:n, guero, elkers, centralt, per, knutsson
Kyrkpressen uppfattar jag som neutral.
Gå med i min Facebook-grupp om du vill ha en öppen kyrka.

Etiketter: , ,

5 Comments:

Blogger JemyM said...

Jag tror inte du kan bygga en öppen mänsklig institution på resterna av kristendomen. Det är idag ungefär en generation sedan svenska prästkandidater förbjöds att vara emot kvinnliga präster enligt Paulus ord. När man måste gå så långt att man förbjuder omnämnande av grunddokumentet för rörelsen, är det då inte dags att skaffa sig ett nytt? En mänsklig institution där alla är välkomna, alla sexualiteter, raser och religioner, för att gemensamt verka för samhällets bästa, och hämta sina kunskaper från samhället omkring dem istället för vad ett antal karlar från öknen tyckte var bäst, det vore väl något att sträva efter?

lördag 1 augusti 2009 14:47:00 CEST  
Blogger Helen Törnqvist said...

Hej Jemy. Tack för din kommentar. Jag kan förstå hur du tänker. Det finns ju sådana organisationer som tex de politiska partierna. Nu är det ändå så att många människor känner en trygghet i sin tro och Svenska kyrkans traditionella existens. Den vill inte jag ta ifrån dem. Jag ser inte på Bibeln som "resterna av kristendomen", utan som ett dokument som man måste tolka utifrån sin tid. Förr fanns dödsstraff, men det är inte acceptabelt. Därför måste Svenska kyrkans alla nivåer hänga med i samhällsutvecklingen och även påverka den på sitt humanitära sätt. Jag tror att alla möjligheter finns att få en öppen kyrka. Jag ska sträva efter det.

lördag 1 augusti 2009 17:05:00 CEST  
Blogger JemyM said...

Jag tycker mig se en serie efterföljande generationsskiften i takt med att barn ifrågasatt sina föräldrar. I början av 1900-talet var bokstavstrogenhet inte ovanligt. Barnen i den nya demokratin antog över tid en liberala inställning till tron med en friare tolkning. Deras barn är inte ovanligt icketroende, men håller sig kvar till kyrkan av traditionella skäl. Deras barn har i sin tur behållt delar av sina föräldrars värderingar, men saknar behov av att blanda in kristendomens symboler. I en någorlunda aktuell undersökning bland skolelever under 20 så hade svenska kyrkan minst förtroende av alla samhällets organisationer. Om kyrkan tappat så mycket förtroende i den generationen, vilket förtroende kommer deras barn att ha? Det känns som om kyrkan håller på att dra sina sista andetag nu, och medan de åldrande känner trygghet med dem så drar sig många unga så fort de ser en kristen symbol eller hör kristet språkbruk...

Men vilken mänsklig institution står då öppen för nästa generation? Vilken institution behåller de komponenter som faktiskt var positivt för samhällets stabilitet utan att skrämmas med kors och blodiga jesusstatyetter? Finns det någon bra ersättande idélära som kan ersätta kristendomen utan att blanda in föråldrade skrifter? Jag vet inte om någon politisk ideologi är mogen, men jag tror vi befinner oss i en epok i vilket man tvingas börja om från början, med en byggnad utan symboler, annars känner sig inte dessa människor välkomna. I den nya byggnaden med vitmålade väggar kan man sedan börja bygga på något som är aktuellt för framtida generationer.

lördag 1 augusti 2009 19:30:00 CEST  
Blogger LWÖ said...

Vad menar du egentligen med en "öppen kyrka"?? Finns där inga gränser? Får Jesus plats där, hela Jesus? Går gränserna bara gentemot dem som finner lydnad för Jesu bud viktiga? Skulle Luther få plats där?

Dessutom: vilken plats har den bekännelse och de bekännelseskrifter Svenska Kyrkan har i din värld? Är vi inte utifrån lagen om Svenska Kyrkan och Kyrkoordningen bundna till dem?

torsdag 13 augusti 2009 18:40:00 CEST  
Blogger Helen Törnqvist said...

Hej LWÖ! Tack för din kommentar. En öppen kyrka är en kyrka som finns till för behövande och utsatta, som är öppen för unga och gamla, där man tar ställning för människors lika värde och rättigheter. Jesus är lika viktig som Gud och den helige ande i en öppen kyrka. Trosbekännelsen är grundläggande. Mvh /Helen

torsdag 13 augusti 2009 18:45:00 CEST  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter