torsdag 11 februari 2010

Öppna dörrar ger öppna unga

På Utbildningsnämnden igår fick vi en dragning av hur lagrummet ser ut vad gäller politiska ungdomsförbundens besök på skolor, som även DN skrev om. Vi kom givetvis in på tumultet på en gymnasieskola i Stockholm. I Uppsala har rektorer beslutat att de politiska partierna bara ska få komma sista veckan före valet. Ungdomsförbunden protesterar. Även i Stockholm har det blivit svårare för ungdomsförbunden att överhuvudtaget få besöka skolor. En liten kraft som menar att inte alla är lika mycket värda gör att merparten utestängs.

Enligt skollagen är det rektor som är ansvarig för att fatta beslut om partier ska få komma innanför skolans väggar. Det finns en säkerhetsaspekt då rektor kanske måste tacka nej till vissa partier då säkerheten för eleverna befaras. Men å andra sidan kan partier som nekas att bli behandlade likvärdigt JO-anmäla rektor, vilket har föranlett att rektorer i allt större utsträckning tackar nej till bokbord.

Lotta Edholm släppte ordet fritt. Nämnden var enig om att en skola ska vara öppen för politiska partier året runt, men att beslutet ligger hos rektor. Det måste vara upp till rektor på varje enskild skola att besluta om en säkerhetsrisk föreligger då han/hon släpper in ett parti.

Att tacka nej till ett bokbord med ett politiskt ungdomsförbund är ju att tacka nej till demokratin. Att synliggöra engagemang, föreningsliv och stommen i den svenska demokratin - de politiska partierna - är A och O för att bygga en framtida demokrati. Det står också i läroplanen att "Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser."

Demokrati kan inte tillämpas en gång vart fjärde år. Våra elever är klokare än vi vuxna ofta tror. Självklart ska inte partier komma till skolor för att bråka eller uppvigla. Men att synliggöra åsikterna, få stå till svars för dem är att avdramatisera dem och att få eleverna att kritiskt ífrågasätta. Det kan också ge upphov till en demokratisk motrörelse.

Peter Andersson bloggar också.

Etiketter: , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter