måndag 14 mars 2011

Värdegrund för äldreomsorg i Stockholm

Kommunfullmäktige i Stockholm har nyss antagit en värdegrund för äldreomsorg i Stockholms stad: "Äldreomsorgen i Stockholms stad ska präglas av självbestämmande, individualiseringen och valfrihet. Utformningen av det stöd som ges ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, trygghet och meningsfullhet."

Våra äldre som har kämpat och slitit för oss som nu verkar - så att vi i arbetsför ålder kan åtnjuta välfärd - måste behandlas med respekt och värde. En värdegrund anger vilka värden personalen ska signalera gentemot individen, den äldre, brukaren.

Personalens förhållningssätt och bemötande är givetvis avgörande för hur brukaren upplever välbefinnande, trygghet och meningsfullhet. I samtal med värdegrunden på arbetsplatsen, kanske med hjälp av handledning, kan de anställda visa varandra stöd och en gemensam bild utåt, som visar på samarbete och sammanhållning, vilket utstrålar en trygghet gentemot brukarna.

Personalens förhållningssätt avgörs av de ramar som sätts av ledarna, avtalen och uppdragen. Om ledare utstrålar förtroende känner personalen förtroende och kan vara säkra och trygga i sina roller. Om ledare däremot utstrålar kontroll blir personal kontrollerande och avig. Om ledare snackar skit och baktalar andra blir personalen osäker och kanske pratar illa om annan personal, som skapar negativa stämningar och en otrygghet på arbetsplatsen.

Välbefinnande kan för den äldre vara att bli lyssnad på, att få välja boende i den utsträckning som går, samt att få välja till ett glas likör eller en kaka till kaffet, med eller utan transfetter, om man så vill. Men välbefinnande handlar också om integritet. Att personalen knackar, inte har roligt på den äldres bekostnad och respekterar förtroenden. Våra äldre har också ett privatliv. Oavsett om de sitter i rullstol, är afatiska eller diabetiker.

Meningsfullheten för de äldre kan komma av den gemensamma måltiden, att få ta emot besök på rummet den tid det passar, kunna hjälpa till i filialbiblioteket eller att ha möjlighet att lyssna till vårfåglarnas kvitter i Kyrksjölöten.

Vi ska också komma ihåg att äldre är unika. Det finns de som vill och kan arrangera schackturneringar, symöten och läsecirklar. Civilsamhället och föreningsorganisationen måste få vara levande och stark även för de äldre. De som kan och vill klara sig själva måste få göra det. De anhöriga måste få det stöd de behöver och önskar, oavsett om de är män eller kvinnor. Och kunna flytta med sin livskärlek - om de vill och kan.

Jag ska ta med värdegrunden i arbetet i Bromma stadsdelsnämnd framöver.

Etiketter: , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter