fredag 8 april 2011

Luftkvaliteten i skolan är en frihetsfråga

Alliansen i Stockholm har höga förväntningar på att duktiga lärare och vetgiriga elever i Stockholms stads skolor ska nå höga resultat i ämnena. Men för att kunna lära sig måste arbetsmiljön vara god. Ventilationen är en grundläggande arbetsmiljöfaktor. God luftkvalitet är en fråga om vardagsfrihet för alla elever och lärare, men framförallt en tillgänglighetsfråga för de som har astma och allergier. Att bara ”öppna fönstret” som recept mot en dålig ventilation är inte heller verkningsfullt. Störningar utifrån påverkar undervisningsmiljön negativt. Dessutom kommer snart pollen i luften att förvärra situationen för allergiska.

Att arbeta i en lokal med dålig ventilation kan innebära hälsoproblem som sår i näsan, dålig hy och att smittorisken ökar. Alla vuxna vet väl hur det känns att sitta i en kurslokal utan ventilation. Det börjar tränga lite över ögonen och i näsan. Några får ont i huvudet. På någon kliar det i ögonen. Tröttheten kommer krypande. Det blir svårt att hänga med i det ledaren pratar om. Tankarna avstannar och prestationsförmågan minskar. Att befinna sig i en sådan vardag dagarna i ända är inte acceptabelt.

De allra flesta skolor i Stockholm har en fin, fungerande skolmiljö. Detta är inte en fråga som föräldrar eller elever klagar på i stora mått till Utbildningsförvaltningen. Man kan alltså se det som att det inte är något stort problem. Men det är ett problem för de som är drabbade och det kan också finnas ett mörkertal. Vi människor vänjer oss lätt vid missförhållanden. Vi hankar oss fram och tänker att vi inte kan få något bättre. Vi känner oss rätt nöjda och hittar bortförklaringar. Det blir normalt att ha trasiga ventilationsproblem och en dålig arbetsmiljö. Att skyddsombudet - som har en betydelsefull funktion - då agerar, som Svante Johansson har gjort, är av stor vikt!

Många av Stockholms skolor är gamla och byggda för en annan tid. Under året har vi fått upp ärenden i Utbildningsnämnden i Stockholm som handlar om Högalidsskolan och Sköndalsskolan, där ventilationen moderniseras. Vi har nu fått rapporter om att bland annat Enskedefältets skola har så pass dålig ventilation att skolan måste stängas i årsskiftet 2012/13 om inget görs. Det ska komma upp ett ärende under året.

Luftfrågan i Stockholms skolor är en frihetsfråga. Därför har jag idag kontaktat skolroteln för att ge några förslag på vad som skulle kunna göras. Man har diskuterat frågan på morgonmötet, är öppen för en diskussion och välkomnar mitt förslag att lyfta detta i en framåtsyftande diskussion om hur vi kan jobba mer intensivt i frågan på den borgerliga gruppen på tisdag.

Det är Stockholm stads bolag SISAB som är fastighetsägare och som ansvarar för OVK, godkänd obligatorisk ventilationskontroll. Äntligen har Stockholmscentern insyn där. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsynsansvar och har redan tillsatt personal som ska arbeta med inomhusmiljö. Jag tycker att man i kommunstyrelsens lokalutredningsuppdrag borde ta hänsyn till aktuell status på ventilationen.

Jag kommer att föreslå att skolhälsovården ska identifiera de barn och ungdomar som har kroniska sjukdomar som astma för att följa upp deras eventuella frånvaro i de skolor som har brister i ventilationen. Givetvis avidentifieras eleverna och lärarna med anledning av den sekretess skolhälsovården har. Finns det något samband mellan dålig luft och frånvaro?

Dessutom skulle jag vilja diskutera ytterligare en parameter eller indikator i Jämför service – Stockholms internetbaserade kvalitetsjämförelsesystem, nämligen luftkvalitet eller inomhusmiljö. De föräldrar som ser att luften är en viktig faktor för deras barns hälsa, välmående och kunskapsutveckling kan utifrån egna beslut välja skola. Skolorna kan på så sätt konkurrera om bästa luftkvalitet och föräldrarna kan ta ansvar för sitt barn och välja en skola med god luftkvalitet.

Kvaliteten på luften i våra skolor är en fråga om vardagsfrihet och en möjlighet för optimal inlärning för våra elever. På vissa skolor kan säkert elever hjälpa till med att trycka på ventilationsknappar och lära sig hur de kan bidra. Men Utbildningsnämnden måste göra vad som står i dess makt i frågan. För individens frihet.

Anm: Har skrivit i Word och därför är det annorlunda text och dessutom ett streck nedan som jag ej får bort. Ber om ursäkt.


Etiketter: , , , ,

2 Comments:

Blogger Rafael Ospino said...

Hej Helen!
Jag kan berätta om varför det är som det är och även ta med Dig på några studiebesök hos skolor där luften är riktigt dålig. Vissa av dem är numera friskolor men har fortfarande kommunen som hyresvärd. Jag besökte en av dem, och direkt när jag kom in kände jag hur de luktade som i barndomens omklädningsrum. Rektor var sen så jag fick sitta och vänta ett tag. Redan efter 10 minuter började jag få ont i huvudet.
Jag arbetar på ett litet Cleantech-företag, Chemiclean, som hjälper fastighetsägare spara energi. På den tid fastighetsägaren hade en egen driftorganisation sköttes detta bättre. Idag när driften är lagd på entreprenad och INGEN tillser att detta sköts, trots att de tekniskt ansvariga bedyrar det. Jag kan som sagt bevisa att det inte gör det.
Många dåligt fungerande ventilationssystem är också energitjuvar av stora mått. Det tragiska är alltså att man genom rätt underhåll sparar pengar, det är ofta ingen merkostnad att erbjuda en sund innemiljö! Ofta behöver man alltså inte byta ut hela systemet, mycket är vunnet genom att återställa det till ursprungligen projekterat skick. Då skall man veta dessa inte alltid fungerar optimalt ens i helt nya hus! Normalt sett betalar sig dessa enkla åtgärder på mellan 4 och 10 månader, sedan är det ren vinst!
På köpet säkerställer man en god innemiljö och minskar risken för att huset blir sjukt. Risken för detta är annars stor, då dålig, fuktig luft inte evakueras på rätt sätt utan istället trycks ut i stommen.
Detta är ren kapitalförstöring. Jag kan inte för mitt liv begripa att detta får, inte bara fortgå, utan dessutom förvärras år efter år! Tekniskt ansvariga anser sig vara nöjda med funktionen och anser inte vidare åtgärder nödvändiga...
Det allra tråkigaste är att det drabbar verksamheter som inte kan sätta press på sin hyresvärd genom att hota med att flytta ut...
Detta skulle troligen kunna gå att fixa snabbt och enkelt.

Finner Du inte det lite märkligt att problemen är så stora i just stadens skolor?
Jag kan ju nämna att vi har ramavtal med Akademiska Hus, som också har stor variation i sitt bestånd. Deras tekniske direktör, Tomas Hallén, flerfaldigt prisbelönt för sitt energieffektiviseringsarbete, anför i en av Energimyndighets
egna publikationer hur man enkelt kan spara hälften av energikostnaderna i en befintlig fastighet. På köpet får man en sund innemiljö.
Du skriver att de flesta skolor har en fin, fungerande skolmiljö.
Jag kan rekommendera Dig att läsa stiftelsen Arkus stora rapport "Energieffektivitet i skolor och förskolor" där det står "Nästan 75 % av objekten har luftklimatproblem som kan kopplas direkt till besvär för brukarna".

Du ger i mina ögon uttryck för en skandalös strutsmentalitet och opportunism.
Sluta tramsa och upp till bevis!

fredag 8 april 2011 15:49:00 CEST  
Blogger Helen Törnqvist said...

Hej. Tack för din kommentar. Jag har varken hunnit läsa den eller tagit ställning till den än. Jag återkommer förhoppningsvis imorgon. Mvh Helen

lördag 9 april 2011 09:21:00 CEST  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter