tisdag 5 april 2011

Stockholms län - ett föredöme i mottagande av nyanlända

Idag var det förbundsmöte med Kommunförbundet i Stockholms Län, KSL. Avgående kommunalråd Anders Lago (S) från Södertälje erkände att integrationspolitiken har varit ett misslyckande. Han nämnde ordet "misslyckande" tre gånger. Lösningen ligger inte i uppifrån-direktiv eller ”fördelning av flyktingar”, som jag ser det. Allt gott arbete ligger på en egen vilja och att man ser att de nytillkomna ger ett extra värde. Målet är att Stockholms län ska vara ett föredöme i mottagandet av nyanlända.

Varje invandrad person är en individ med önskemål och drömmar värda att bekräfta och bemöta. När nu regeringen ska forma en ny integrationspolitisk strategi är det av betydelse att den genomsyrar höga förväntningar: På de nyanlända, de som börjar etablera sig, på handläggare och lärare som väljer att arbeta i områden där många flerspråkiga finns. Här är några förslag till åtgärder för nybyggarlandet:
  • Inför försörjningslån istället för försörjningsstöd. Alla vill göra rätt för sig. Människor vill kunna försörja sig på egen hand. Genom att omstöpa försörjningsstödet till lån blir det ett incitament att snabbare på egen hand eller med stöd gå in i sysselsättning eller klara språkstudier.
  • Ge nyanlända ett provisoriskt personnummer så att de kan börja jobba från första dagen, om så önskas.
  • Visa på förebilder! Leta upp positiva exempel där människor snabbt kommit i arbete, lärt sig språket eller bidragit med sina resurser.
  • Visa på exempel hur kommuner som behöver nyinflyttning har marknadsfört sig och lyckats rekrytera nya boende.
  • Uttala höga förväntningar på elever från första dagen. De blir vad vi förväntar oss. Vi ska positionera dem - inte i sina nuvarande resultat eller låga nivå i svenska språket - utan i den potential de har.
  • Avsätt forskningsmedel som fokuserar andraspråksinlärning för analfabeter inom sfi.
  • Se över kvalitetskriterier inom sfi-verksamheten. Stärk lärarna.
  • Se till att alla lärare som arbetar i flerspråkiga områden har utbildning i svenska som andraspråk så att de kan stötta eleverna interaktivt.
  • Modersmålsundervisning bidrar positivt till elevens skolframgång. Låt modersmålsämnet i gymnasiet räknas som ett extra språk som höjer meritvärdet i ansökan till gymnasiet.

Etiketter: , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter