tisdag 10 maj 2011

Om kärnämnen i "Skolvärlden"

Jag skriver i majnumret av "Skolvärlden" som ges ut av Lärarnas Riksförbund om varför jag anser att kärnämnena prioriteras i skolan. Jag utgick givetvis från det kommunala handlingsprogram som Stockholmscentern antog våren 2010:

"Med övertygelsen om att varje elev kan och vill lära och erövra kunskap går våra lärare till arbetet varje dag. Med höga förväntningar på varje individ och med rätt stöttning kan och måste bilden bli sann. Att varje elev har rätten att minst nå målen med det stöd som behövs ska genomsyra lärares och skolledares vardag. Däri ligger kärnan till beslutet om en prioritering av kärnämnena.

Under alltför många år har nyanlända elever haft låga förväntningar på sig. Alltför många smarta, men trötta elever har berövats kunskap i NO och SO med anpassad studiegång. Alliansen genomför ett värderingsskifte i skolan. Eleverna ska spegla sig i de vuxnas positiva förväntningar på dem. Elever kan växa i lärande då lärare bemöter initiativ och kreativitet i ett entreprenöriellt lärande som kan bekräfta nyfikenhet och företagsamhet; egenskaper som är viktiga för Sveriges framtida välstånd.

För att kunna mäta sig med andra ungdomar i övriga världen krävs en god läsförståelse. Läsförmågan har betydelse för att nå målen i andra ämnen. Naturligt har lärare i svenska, svenska som andraspråk och bibliotekarier en viktig roll i att bidra till den litteraciteten."

Etiketter: , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter