onsdag 22 juni 2011

Med överklaganderätt kan kunskaper synliggöras

Målet för skolan måste ju vara att eleverna tillägnar sig så stor mängd kunskaper och färdigheter som möjligt. Där delar Johannes Åman som skriver dagens signerat om betyg och jag samma ståndpunkt. Men nog måste kunskaperna som eleverna ska erövra stolpas upp så att de blir synliga för såväl pedagog som elev.

När kunskaperna och färdigheterna formuleras görs de synliga i klassrummen. När läraren sedan bedömer huruvida eleven har kunskapen eller ej är det rimligt att han/hon gör en notering kring detta. Givetvis kan kunskapen uppvisas vid senare tillfälle. Med en kontinuerlig resultatdialog och klar och tydlig information till eleven innan examen kan läraren ge ett besked kring vilka kunskapskrav eleven nått. Eleven kan då få möjlighet att till en oberoende instans som inte är rektor överklaga betyget inom tre veckor. Det är rättssäkerhet för eleven, rimligt och skulle vara ytterligare en insats i att höja lärarnas status, hävdar jag.

Etiketter: , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter