torsdag 22 september 2011

Kunskapsinsatser ger resultat

Idag var det möte med Utbildningsnämnden här i Stockholm. Det var trevlig läsning i tertialrapporten:
  • Resultaten är högre än tidigare år, framför allt i socioekonomiskt utsatta områden där satsningarna varit mest omfattande.
  • Andelen som nått målen i samtliga ämnen, årkurs 9, var 79,4 % - fem procentenheter högre än 2007.
  • Det genomsnittliga meritvärdet för åk 9 var också det högsta på fem år, 223,5 p.
  • Resultaten på nationella provet i matematik för årskurs 3 har ökat från 70 till 77 % från förra året.
  • Pojkarna i årskurs 3 har förbättrat sina resultat i svenska/svenska som andraspråk.
  • Resultaten på niondeklassarnas nationella prov i svenska/svenska som andraspråk samt engelska har höjts, medan matematiken är ett utvecklingsområde.
  • 29 % av niondeklassarna valde naturvetenskapliga programmet på gymnasiet.
  • Målet att minska energianvändningen med 10 mnkr kommer sannolikt att nås med råge - förvaltningen beräknar att minskningen blir drygt 15 mnkr.
När det gäller satsningarna från Alliansens sida har det handlat om ett ökat kunskapsfokus där lärarna ska ha höga förväntningar på sina elever. Genom kompetenshöjning av lärare och skolledare förbättras undervisningen och ledningen. Syftet är ju att öka elevers måluppfyllelse samt att säkerställa att skolan vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Etiketter: , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter