onsdag 21 september 2011

Lex Sarah i skolan, men inte tidsbegränsad sfi

Idag var det kommunstyrelse. Bland annat besvarades två viktiga remisser: "Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden - för barns och elevers bästa" dvs sk Lex Sarah i förskolan och skolan, samt "Tid för snabb, flexibel inlärning" som föreslår att en nyanländ måste börja läsa på sfi senast ett år efter första folkbokföringsdagen samt att den sammanlagda studietiden inte får överstiga två år.

När det gäller en lex Sarah i skolan var styrelsen tydlig med att skyldigheten att anmäla missförhållanden skulle kunna bidra ytterligare till det systematiska kvalitetsarbetet. Missförhållanden som idag förbises skulle med en anmälningsplikt troligen uppmärksammas tidigare. Samtidigt har skollagen förtydligats i att lärare måste anmäla om det befaras att en elev inte kommer nå kunskapskraven eller om en elev utsätts för kränkande behandling. Statens skolverk måste också få i uppdrag att utfärda allmänna råd om utformning och innehåll i rapporter samt ge ledning i vad ett missförhållande skulle kunna innefatta. Jag hoppas verkligen att Alliansregeringen välkomnar utredarens förslag.

När det gäller den andra remissen var inte styrelsen fullt lika positiv då en tidsbegränsning på sfi riskerar att öka utanförskapet. Med utredningens förslag skulle 600 stockholmare under 2010 ha utestängts från sfi. Dessutom riskerar förslaget att drabba dem som söker sig till Sverige och först efter några år kommer på att de vill stanna i Sverige och därmed lära sig svenska. Förslaget riskerar också att hindra arbetande personer som vill ha längre tid på sig att studera vid sidan av jobbet. Arbetsmarknadsnämnden, med Fredrik Lindstål från C, hade verkligen tänkt igenom remissvaret utifrån olika aspekter.

Etiketter: , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter