måndag 26 september 2011

Urbant utvecklingsarbete

Gustav Andersson och jag har på initiativ av Christian Ottosson skrivit en motion till Sveriges Kommuners och Landstings kongress om urbant utvecklingsarbete. Vi menar att SKL måste inta en aktiv hållning framöver för att det lokala utvecklingsarbetet i de områden avtal tecknats kring ska bli framgångsrikt. För Stockholm stads del gäller det Rågsved, Skärholmen, Tensta, Husby och Rinkeby.

Arbetet handlar om att få fler människor att gå från utanförskap till självförsörjning, men också att fler elever ska gå ut skolan med fullständiga betyg. Viktigt för arbetet skulle vara att sprida positiva exempel mellan städerna, men också att inhämta kunskap från andra länder. SKL kan stå för kunskaps- och erfarenhetsspridning. Vi yrkar att SKL ska verka för stärkt sammanhållning i kommuner genom kunskapsgrundat urbant utvecklingsarbete som del i styrprocesser.

Etiketter: , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter