onsdag 26 oktober 2011

Engagerad rektor för Rinkebyskolan

Idag fick jag förmånen att göra ett studiebesök på Rinkebyskolan då jag träffade Börje Ehrstrand. Detta med anledning av att skoleleverna ökat måluppfyllelsen det senaste året.
  • Nationella proven i matematik klaras av 64 %
  • Nationella provet i engelska klaras av 87 % (ökning med 23 % på två år)
  • Nationella provet i svenska som andraspråk nådde 91 % målen (ökning med 20 % sista året)
  • Andel behöriga till gymnasiet var 2011 64 % (en ökning med tre procent sedan 2009, trots skärpta behörighetskrav)
  • Meritmedelvärdet var 161 poäng (en ökning med tre poäng sedan 2009)
Börje förklarar framgångarna med stenhård fokusering, kompetenta arbetslagsledare och ett strukturerat arbete med kunskapsfokus och trygghet och studiero. Lärande och respekt för andra och för undervisningen går hand i hand, menar Rinkebyskolans rektor. Att få föräldrar att komma på föräldramöte när eleverna börjar på skolan i sjunde klass är inte något problem. Med god föräldranärvaro kunde lärarna förklara att föräldrarna är viktiga i att visa en positiv attityd till barnens studier, men också vikten av att i hemmet ge barnen några tysta timmar för läxläsning.

Börje berättar att skolan har satsat på sk lovskolor där elever som är motiverade att nå målen i högre grad deltar och kan studera ett ämne på heltid i tre veckor, vilket givetvis ger resultat.

Det var särskilt intressant att höra om det samarbete skolan har med näringslivet. Årskurs 7 har entreprenörsprofil där de som utvecklingsprojekt ska få driva ett företag i form av skolans cafeteria. Ett företag har bidragit med 200 konsulttimmar för en satsning på teknik-no-matematik, då eleverna fått civilingenjörer som mentorer. Det blev en vinna-vinna-situation då företaget kunde lära känna framtidens arbetsmarknad och framtidens kunder i form av eleverna, samtidigt som eleverna fick vuxna förebilder, ett större nätverk och mer kunskap.

Börje Ehrstrand pratar om sina elever som vinnare på framtidens arbetsmarknad, då hans elever tränas i social kompetens och besitter dubbel kulturkompetens, utöver att de behärskar flera språk. Det var verkligen en energikick att möta engagerade Ehrstrand. Dessutom var det härligt att se Rinkebyakademien återuppbyggd.

Etiketter: , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter