torsdag 8 december 2011

Ungdomsparlamentet - likvärdig betygsättning

Idag var det dags för dialogseminarium med Ungdomsparlamentet. På agendan stod deltagande i Utbildningsutskottet som hade skrivit en omfattande motion om likvärdig betygssättning. Det var intressanta diskussioner och jag tar med mig att det är en fråga som är levande i elevernas vardag.

Idéerna som eleverna hade handlade om sambedömning mellan skolor, avidentifiering av nationella prov samt att kunskapskraven ska konkretiseras lokalt.

Det var roligt att kunna berätta om det Allians för Stockholm gör för likvärdig betygssättning:
  • Avidentifierade nationella prov som rättas av behöriga lärare på en annan skola.
  • En jämförande studie mellan nationella prov och slutbetyg genomförs, både i åk 6 och åk 9.
  • Det diagnostiska provet i matematik ska genomföras i samtliga kommunala gymnasieskolor och erbjuds samtliga friskolor.
  • Skolor som uppvisar stora betygsavvikelser mellan diagnostiska provet i matematik i år 1 på gymnasieskolan och slutbetyget i år 9 ska skriva en rapport om betygssättning som lämnas in till Utbildningsnämnden.
  • Sambedömning för lärare.
Utskottet fick bifall på samtliga punkter utom att kunskapskraven ska konkretiseras, eftersom de krav som gäller måste gälla alla. Det jag tar med mig är att politiken måste kommunicera till elever att lärarna arbetar med sambedömning och likvärdiga - rättvisa - betyg, då det är en såpass viktig fråga för eleverna.

Etiketter: , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter