torsdag 9 februari 2012

Kvalitet i gymnasieskolan

Idag har jag deltagit i ett frukostmöte arrangerat av Svenskt Näringsliv. Temat var "Kvalitet i gymnasieskolan".

Stockholms län har en hög ungdomsarbetslöshet. Denna beror enligt Svenskt Näringsliv dels på att unga inte väljer gymnasieprogram där det finns bristyrken, dels på att skolan fortfarande har alltför lite kontakt med arbetslivet. De kompetenser som krävs på arbetsmarknaden är: Baskompetens, social kompetens, interkulturell kompetens, entrprenörskap, analytisk kompetens och ledarskapskompetens.

Svenskt Näringsliv önskar se fem perspektivskiften i utbildningarna. Nämligen: Från konsumtion till investering, från kvantitet till kvalitet, från en skola i Sverige till en skola i världen, från arbetskraft till initiativkraft samt från lika utbildning för alla till rätt utbildning för alla.

Jag ställde en fråga kring hur Svenskt Näringsliv arbetar gentemot blivande lärare, dvs lärarutbildningarna. Nu ska ju lärarna kunna tillämpa ett entreprenöriellt lärande och då behöver de redskap tidigt så att arbetssättet blir ett perspektiv i ledarskapet i klassrummet. Där borde Svenskt Näringsliv ha mycket att ge de lärarstuderande. Lärarutbildningarna skulle kunna köpa workshops och föreläsningar av Svenskt Näringsliv, Ung Företagsamhet och andra aktörer, för att få den bästa kvaliteten.

Frukostmötets innehåll kopplat till mina politiska uppdrag innebär att jag ska följa upp hur programråden har kommit till stånd, samt att fortsatt driva frågan om utveckling av entreprenörskap i såväl grundskolan som gymnasieskolan. Jag kan också gå in på sajten för Gymnasiekvalitet för att stämma av hur Stockholms utbildningar ligger till, kvalitativt sett. Sajten kan vara ett bra redskap för alla de unga som i dagarna ska ansöka till gymnasiet.
Kvalitetsmåtten är både hur många elever som fullföljer utbildningen, hur sysselsättningsgraden ser ut efter genomgången utbildning, samt hur eleverna lyckas höja sina betyg under gymnasieskolan. Jag ska också fortsätta att ligga på så att entreprenörskapsreformen i Stockholms grund- och gymnasieskolor genomförs och följs upp.

Etiketter: , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter