måndag 20 februari 2012

Strategisk plan för bibliotek i Stockholm

Ikväll är det kommunfullmäktige i Stockholms stad. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2011-2015 antogs. Jag höll ett anförande enligt följande:

"Bibliotek ska finnas där stockholmarna finns i sin vardag och vara öppna när stockholmarna har tid att besöka dem. Stockholmarna äger stadens bibliotek och finansierar bibliotekens verksamhet. Bibliotekens dialog med stockholmarna, besökare och användare ska förstärkas så att synpunkter och önskemål tas tillvara och leder till en bättre verksamhet.

Vi i Centerpartiet ser med glädje på de skrivningar i biblioteksplanen som handlar om ett mer efterfrågansstyrt bibliotek. Där biblioteken för kunddialoger för att anpassa sin verksamhet och sitt utbud. Där biblioteken ser olika ut över sta´n i relation till vad kunderna önskar och efterfrågar. Varje människa är expert på sina egna behov och sitt eget lärande.

Stockholmarnas behov ser olika ut och därför menar Centerpartiet att biblioteksverksamheten hela tiden måste vara lyhörd och öppen för nya arbetsmetoder och tillvägagångssätt att nå ut med sitt utbud. Biblioteksbussar, bibliotek närvarande på marknader och festivaler, samt i köpcentra och i sjukhusentréer är olika sätt att tillgängliggöra den skattebetalarägda litteraturen för sina ägare.

Biblioteken ska givetvis locka till läsning, försöka utöka utlåningen och förbättra sitt
utbud då läsning är en värdefull källa till utvecklande av läsförmåga, empati och kreativitet. Fria bibliotekslån är en betydelsefull hörnsten i en demokrati. Fri tillgång till information och kunskap, oavsett medieform, är yttrandefrihet och pressfrihet i praktiken.

En prioriterad grupp att arbeta läsfrämjande gentemot är de allra minsta barnens föräldrar och även pedagoger, då de kan ge sina barn eller förskolebarnen en god start vad gäller språkutvecklingen och läslusten. Högläsningen är värdefull för språkutvecklingen och ett liv med läsning och böcker som en ingrediens. När biblioteken utvecklar metoder för att nå denna grupp i större utsträckning – och lyckas nå resultat – har vi en framgångsrik biblioteksverksamhet. Det överordnade syftet i mötet med användaren ska alltid vara bibliotekets möjlighet att bidra till läslust och lärande.

När Stockholms bibliotek drivs efterfrågansstyrt, med försäljning av sina tjänster och produkter och i kunddialog – med en hög utlåningsgrad - drivs de precis som framgångsrika företag med goda affärsidéer. Det är en utveckling Stockholmscentern gillar i väntan på att Stockholms bibliotek kan drivas av biblioteksentreprenörer."

Etiketter: , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter