måndag 12 mars 2012

Program för kvalitetsutveckling

Idag är det kommunfullmäktigemöte i Stockholm. Vi har återremitterat ett kommunikationsprogram. Vi diskuterar just nu Kristinebergs slottspark. Nyligen antog vi ett program för kvalitetsutveckling. Jag höll ett anförande som löd enligt följande: "Ordförande, fullmäktigevänner, brukare. Kvalitet är det värde som brukaren eller företagaren får ut av den tjänst som beställs. Oavsett om det handlar om förskola eller skola, vård eller omsorg, socialtjänst eller missbruksvård skapas kvaliteten i skärningspunkten mellan medarbetaren, brukaren och de mål som ska uppnås. Eller om det handlar om återvinning, avfallshantering, användande av annan infrastruktur som cykelbanor, lekplatser eller bibliotek så uppstår kvaliteten i mötet mellan brukaren och tjänsten eller miljön eller upplevelsen.

Det ligger både i stadens och i brukarnas intressen att vi får ut så mycket som möjligt av det vi lägger skattebetalarnas pengar på. Därför fokuserar programmet för kvalitetsutveckling resultaten och de effekter av vilka insatser som görs. Det är en utmaning att skapa en resultatkultur där varje medarbetares handling styrs utifrån, vilket resultat leda till för brukarna.

Det är av stor vikt att de positiva exempel som visas upp är exempel på framgångsrikt arbete där goda resultat nås. Då kan dessa förebilder inspirera andra enheter att arbeta på liknande sätt för att höja sin måluppfyllelse, om förutsättningarna liknar varandra förstås.

Jag vill poängtera betydelsen för en organisationskultur där innovationer och effektiviseringar i verksamheten bekräftas och premieras av cheferna, utan att man leker experimentverkstad förstås. Förnyelsepriset är ett sätt att lyfta fram sådana initiativ.

Alla de mätningar som förekommer gentemot brukare, medarbetare och företagare är av betydelse för att mäta, jämföra och utveckla kvaliteten. Där skulle jag särskilt vilja nämna hur nöjdhetsindex mäts efter företagares kontakter med stadens service i olika förvaltningar.

Jag vill också poängtera det ansvar vi som sitter i nämnderna har att fokusera resultat och kvalitet, samt att följa upp verksamheten. I Bromma stadsdelsnämnd fick vi en redovisning av uppföljning av äldreomsorgen. Där fick vi redovisat dels en individuell uppföljning där man hade intervjuat 296 boende som hade beviljats omsorgsinsatser och flyttat till vård- och omsorgsboenden. Man gjorde intervjuerna två månader efter inflyttning.

Förvaltningen visade också på uppföljningen av hälso- och sjukvård. Där var medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, viktig för bedömningen. Sedan hade man också gjort en uppföljning och utvärdering av avtal och verksamheter.

Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Etiketter: , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter