tisdag 24 april 2012

C föreslår samverkansdrift för Västerleds fritidsgård

På torsdagens stadsdelsnämndsmötet i Bromma låg ett förslag från förvaltningen vad gäller att flytta Västerleds fritidsgård från medborgarhuset till lokaler vid Tranebergsängen. Centerpartiet motsätter sig inte själva flytten, men föreslog på mötet att fritidsgården ska drivas i samverkan med studieförbund och ungdomsorganisationer. Följande särskilda uttalande lades på mötet:
"Att det finns en spännande mötespunkt för ungdomar i Bromma är av betydelse. Att verksamheten som bedrivs är efterfrågansstyrd, utåtriktad och inkluderande är avgörande för gårdens attraktionskraft.

Centerpartiet skulle vilja se Västerleds fritidsgård samverkansdriven med ungdomsorganisationer och studieförbund, som utifrån sina intresseområden och kunskapsfält skulle kunna leda aktiviteter och cirklar, samt bjuda in till möten och arrangemang i den nya lokalen. Potentialen i samverkan med olika ungdomsorganisationer, såväl partipolitiska ungdomsförbund som partipolitiskt obundna alternativ, är stor då deras läns- och riksorganisationer utgör ett brett nätverk med erbjudanden om utbildningar, träffpunkter och läger, som ger demokratikunskaper och samhällsengagemang.

Att arrangera discoteksdanser är inte en kommunal kärnverksamhet, utan dessa borde genomföras i samarbete med ungdomsorganisationer eller idrottsrörelsen."

Sådan samverkan sker redan idag med 4H i Björklunds hage. Med mina egna erfarenheter från Vi Unga vet jag att föreningsdeltagande stärker ens nätverk och vidgar kunskaperna. Ungdomsorganisationerna har andra möjligheter än kommunen att erbjuda vidare engagemang.

Etiketter: , , , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter