måndag 30 april 2012

Med 100 % måluppfyllelse för ögonen

Igår var det dags för skolpolitisk workshop, som arrangerades av Tobias Gillberg, mig och CUF Storstockholm. Jag berättade om alla de insatser som görs för högre måluppfyllelse i Stockholm stads skolor. Tobias pratade specifikt om arbetet med riktlinjer för övervakningskameror samt finskspråkig förskola.
Därefter var det dags för gruppdiskussioner om vilka utmaningar man ser och hur de ska mötas. Måluppfyllelsen i Stockholm är hög om man jämför med Göteborg och Malmö, men vi kan inte nöja oss förrän 100 % av eleverna når målen. Många goda idéer framkom. Allt från läxhjälp till bättre schemaläggning av modersmålsundervisning och hur vi i större utsträckning kan skapa en mer målstyrd utbildning. Barn i behov av särskilt stöd och det stöd som de får diskuterades också.

Flera goda idéer framkom kring hur lärarna kan få mer tid till att undervisa, istället för att skriva veckobrev, rastvakta eller sitta på ineffektiva möten.

Matematikundervisningen behöver förbättras så att resultaten ökar. Där hade flera av de engagerade deltagarna intressanta synvinklar. En viktig poäng framfördes kring VFU, Verksamhetsförlagd Utbildning, för de blivande lärarkandidaterna, där de blivande lärarna måste få med sig olika sätt att förklara på. VFU måste organiseras på ett smart sätt. Dels så det blir en karriärväg för de lärare som åtar sig VFU-studenter, dels så att det blir meningsfullt för studenterna. Det är också en utmaning att planera introduktionsåret inför införandet av lärarlegitimation.

Att genomföra workshops inom de politikområden som jag har ansvar för känns viktigt för att både få möjlighet att berätta om det arbete som görs och att få nya idéer och argument. Det känns också viktigt att CUF Storstockholm har utsett en talesperson i skolfrågor, vilket innebär ett betydelsefullt bollplank.

Etiketter: , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter