tisdag 8 maj 2012

Plats för fler bostadsföretag som förmedlar hyresrätter

Igår var det het debatt på kommunfullmäktigemötet i Stockholms stadshus. Förslaget som diskuterades i 2,5 timmar berörde avyttring av allmännytta i Hässelby, Bromma och Hagsätra. Två privata hyresbostadsföretag skulle få mer marknadsandelar genom att till marknadsanpassade priser utifrån ett anbudsförfarande köpa fastigheter. Vänstertrion var inte helt oväntat helt emot en försäljning.
Jag hade förtroendet att ta debatten för Centerpartiets räkning och valde den ideologiska linjen, nämligen att Stockholm blir starkare och bättre om fler aktörer kommer in på marknaden. Det är ju också möjligt att om dessa två privata bostadsföretag ges möjlighet att växa och utvecklas kan de på sikt ta initiativ till att bygga fler hyresrätter. Ikano har redan fastigheter i Söderort, men för Willhems del skulle det vara att bryta ny mark. Båda företagen har goda rykten hos sina hyresgäster och de står för en seriös och långsiktig förvaltning. När fler tar ansvar och man på detta sätt sprider ansvaret till fler ökar också engagemanget. Jag exemplifierade detta med att stadsdelen här i Riksby har fullt upp med att renovera en plaskdamm och röja upp i intilliggande buskage, medan en bostadsrättsförening piffar upp längs med gångstigen i närheten, vilket förbättrar stadsmiljön för oss alla. Ju fler aktörer, desto större engagemang.

I köpeavtalen med både Willhem och Ikano har man säkrat upp att de även fortsatt ska förse staden med försöks- och träningslägenheter. Dessutom att de ska lämna minst hälften av lägenheterna till Stockholm stads bostadsförmedling.

Jag tryckte också vid två tillfällen på att vi måste svara ja till byggnationer både vad gäller förtätningar och på höjden i remissinstanserna. Det är slående att Miljöpartiet i fullmäktige i sådana här ärenden tjatar om att vi måste bygga mer, men att man i stadsdelsnämnden alltid har något att klaga på vad gäller just den platsen att bygga på. Och att man i fullmäktige röstar nej till detaljplaner för att man inte är nöjd med ärendet av olika anledningar.

Vänsterfolket lät i debatten som om hyresrätterna skulle gå upp i rök och som om vem som helst utan inkomst kan få tillgång till en hyresrätt i allmännyttan utan att lämna intyg eller utan särskilda stöd. Det förekom också smutskastning och misstänkliggöranden av bostadsföretag generellt, men också resonemang kring vad pengarna ska användas för och hur vänsterflanken har ofinansierade förslag. Det var en kul debatt. Mindre kul är det att det blev minoritetsåterremittering av ärendena och att debatten troligen kommer upprepas om några veckor.

Etiketter: , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter