onsdag 13 juni 2012

Ideologisk diskussion om människosyn, stat, miljö

Igår ägde andra tillfället för diskussion kring idéprogrammet - Framtidsbygget - rum hos Stockholmscentern. Fjorton personer deltog i diskussioner om människosynen, synen på samhället/staten, samt vår syn på miljön. Karl Malmqvist ledde processen med skicklighet. Jag antecknade vad deltagarna sade. Resonemanget följer nedan:
"I synen på människan finns några ledande värdeord. Dessa är tolerans, respekt och ansvar. Varje människa är unik och har ett unikt och oantastligt värde. Människan lever detta när hon i frihet kan sträva efter att förverkliga detta. Hon kan endast göra detta i gemenskap med andra. Vi har lika värde inför varandra; är jämlika. Vårt samhälle ska präglas av att den dualistiska individen - som är både individuell och social - sätts först. Samhället ska vara byggt på närdemokrati och rättssäkerhet, men också av medmänsklig omtanke. Realism och förnuft kan vara grunden för politiken, som ska ge människor möjligheter och vara utmanande. Individen ska känna frihet till självförverkligande.

Rätten att få välja och möjligheten att inte behöva välja ska vara principen för vårt samhälle. I friheten måste det vara möjligt att inte behöva välja. Var går gränsen för valmöjligheter inom polis, försvaret eller förlossningen? Var går gränsen för det egna valet? Allt är inte svart eller vitt. Politiskt kanske det behövs en vers om skalan över valmöjligheter. Valmöjlighetspendeln är kanske i toppen nu? Ibland har man inte finslipat valen. Vi vill hitta syntesen.

Tre ledord för individens engagemang och civilsamhällets roll. Hur möjliggör vi för civilsamhället att ta ansvar och tex upphandlingsregler som gör det svårt för mindre aktörer att komma in på marknaden. Om man stärker civilsamhället stärker man den lokala demokratin och tilliten till varandra.

När individens engagemang ökar skapas en solidaritet.

Centerkvinnorna har antagit ett bra, öppet förslag till ny föräldraförsäkring där fler ska få möjlighet att ta ut fler föräldradagar. Det är positivt att sprida ansvar på fler.

Sverige är ett mer heterogent samhälle än för länge sedan. Det ställer höga krav på oss och vår kommunikation. Det ställer krav på oss att vara toleranta. Enligt sd: s retorik är det omöjligt att skapa ett tolerant samhälle, men vi tror det är möjligt. Fast det ställer höga krav på vår kommunikation med varandra.

Respekt hänger ihop med tolerans. Nedskräpning är inte respekt för andra. Hur ändras en sådan mentalitet, då man tycker det är okej att skräpa ned vår gemensamma miljö? Vi menar att människan växer med eget ansvar. Tex en överfull papperskorg tänker man att någon annan tar ansvar för. Man ska visa respekt för annans egendom. Empower människan, stärk civilsamhällets roll! Klassiskt folkbildningsarbete krävs genom att de politiska företrädarna är förebilder. Vi måste börja med att se till oss själva. Politik behöver inte vara att stifta en lag utan att opinionsbilda eller informera om tex att plocka upp skräp i parker. I storstaden har man inte samma sociala kontroll som vi hade i bondesamhället. Vi har en mer strikt uppdelning i staden, i det samhällskontrakt vi har idag.

Vad är mest effektivt - att staden med skattebetalarnas pengar städar eller att brukarna städar lite? Nånannanismen råder tyvärr då det är någon annans fel att man tex misslyckas i skolan.

Om man ska kunna försvara att man har stora naturreservat måste man tillgänglighöra reservaten så att människor får tillgång till dem.

Det är svårt för myndigheter att välja projekt när man har viktigt att välja projekt som ger största inverkan på miljön. Kanske man ska skeppa alla pengar till ett annat land om miljönyttan är störst där?

Stadsmiljö som något estetiskt är viktigt, men där måste människan och medborgaren vara i centrum, människors arbeten, bostäder, cafen är det viktiga!

Skiljelinjen mellan Centerpartiet och mp är att vi vill utveckla miljön, istället för att förbjuda. Vi visar på framtidstro och teknikutveckling. Vad finns naturen till för? För jordklotets eget värde eller för människans skull? Vatten- och vindkraft är betydelsefulla för den regionala energiförsörjningen. Människan som äger marken ska kunna tjäna pengar på att bidra till energiutvinning. Det ska vara enkelt, roligt och lönsamt att vara miljövänlig. Den ekonomiska drivkraften får gärna vara stark i miljöarbetet.

När det gäller synen på vår skog tycks det finnas en konflikt mellan stadsbor och landsbygden. Vissa stadsbor tänker att ,an ska bevara skogen. Centerpartiet vill bruka skogen, men göra det uthålligt!

Naturen har ett egenvärde. Urskogen har ett egenvärde. Vilket egenvärde har varje art? Vissa vill utrota vargen för att den dödar älgen. Andra vill ha mer varg eftersom de jagar älg som i sin tur förstör skogen. Miljön måste ha värde för någon. Antingen för människan eller för ekonomin. Det måste antingen tillgängliggöras för alla eller ha ett ekonomiskt värde."

Etiketter: , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter