lördag 1 september 2012

Det ska vara lätt och lönsamt att sopsortera

Häromdagen presenterades en avfallsutredning för miljöminister Lena Ek. Den går ut på att kommunerna ska vara ansvariga för insamling av tidningar, glas och förpackningar. Idag är det förpackningsindustrin själv som har ansvaret att samla in det som människor källsorterar.

Sedan första juli i år har här i Stockholm införts viktbaserad avfallstaxa, som blivit en succé i villaområdena. Det är givetvis positivt att stockholmarna källsorterar i högre grad så att soporna kan bli resurser. Men återvinningsstationerna har överbelamrats och det är svårt att hinna med tömning och städning.

Vi i Centerpartiet ser att det finns andra möjligheter till insamling i framtiden, nämligen hemhämtning där människor sorterar förpackningarna som hämtas upp i hemmen, sk fastighetsnära sopsortering. Detta är just vad avfallsutredningen föreslår. Därför skriver idag Jonas Naddebo och jag om detta på Brännpunkt: Återvinningen fungerar inte alls bra

Under tiden vi väntar på en reform med hemhämtning av förpackningar krävs det givetvis att dagens återvinningsstationssystem fungerar. Här i Bromma behöver det ställas ut fler återvinningsstationer, samt att avtalet med FTI AB måste följas upp. Kring detta lade jag en skrivelse i Bromma stadsdelsnämnd i torsdags, dels som svar på det svar från Trafikkontoret som Alliansen fick på sin skrivelse som vi lade i frågan i våras, dels för att kunna få ytterligare information om hur uppföljningen av avtalet fungerar och följa upp tömning och städning, som inte är nämndens ansvar, men ändå berör medborgarna.

Skrivelsen följer nedan:
"Stadens nyinförda viktbaserade avfallstaxa för en- och tvåfamiljshus har enligt mediarapporter blivit en succé i Bromma. Det är positivt att fler källsorterar mer, men som Alliansen i Bromma befarade har det också inneburit ett tryck på befintliga återvinningsstationer, som FTI AB i vissa fall har svårt att svara upp mot. Det ökade intresset för sopsortering kräver en mer frekvent tömning och städning vid återvinningsstationerna. Centerpartiet skulle till stadsdelsnämnden vilja se en återkoppling från Trafikkontoret vad gäller kvaliteten i städning och tömning, samt övrig uppföljning av avtalet mellan staden och FTI AB.

I såväl Trafikkontorets svar som Bromma stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande nämns att synpunkter från medborgare måste tas tillvara. Detta är givetvis betydelsefullt, men några metoder för arbetet nämns dock inte. Ett förslag från Centerpartiet är att engagera miljövärdar vissa tidpunkter för att samla in synpunkter och förslag från brommaborna vad gäller just återvinning, tömning och städning. Då kan brommabornas behov och önskemål tas tillvara på ett positivt sätt.

Att få sina sopor hämtade och källsorterade vid hemmet är givetvis den bästa och mest attraktiva lösningen. I väntan på ett sådant system måste stadens infrastruktur för återvinning fungera så att det är lätt att vara miljövän i vardagen. Centerpartiet, som i Bromma har kämpat för bättre återvinningsmöjligheter sedan 2005, ser fram emot att några nya platser i Bromma, tex i Nockeby och vid Brommaplan, snarast presenteras på ett positivt sätt för både nämnden och medborgarna. Dessutom behöver behoven av återvinningsstationer vid nybyggda områden ses över, tex Annedal, så att alla fraktioner är möjliga att källsortera nära hemmet."

Etiketter: , , , , , , , , ,

2 Comments:

Blogger Palle Lilja said...

Kul att sorteringen ökar.
Det sägs att matavfall står för 25-30% och kan vi få det en resurs istället för avfall så är det bra.
Men det måste ju vara enkelt och sköttas bra.

måndag 10 september 2012 17:05:00 CEST  
Blogger Helen Törnqvist said...

Hej Palle! Tack för din kommentar. Ja, det måste planseras och skötas bra, organiseras på ett sätt så det blir enkelt och bekvämt för stockholmarna. Mvh Helen

måndag 10 september 2012 18:48:00 CEST  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter